Reģistrēšanās darbnīcām

Edurio pieredzes diena Ventspilī

26. augusts, Ventspils 3. vidusskola

Aicinām iepazīties ar darbnīcu aprakstiem un izvēlēties vienu no tām. Ja kādā no darbnīcām brīvu vietu vairāk nav, lūdzu, izvēlieties citu.

Svarīgi: Pirmās trīs rekomendējam visiem interesentiem, savukārt ceturtā galvenokārt paredzēta Izglītības pārvalžu pārstāvjiem un izglītības iestāžu vadītājiem.

Darbnīca: Kā veiksmīgi plānot un izveidot aptauju?

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52

Darbnīcas apraksts: Dalībnieki apgūs aptauju plānošanas un veidošanas pamatprincipus. Atbilstoši katra individuālajām vajadzībām, būs iespēja strādāt jau pie konkrētas aptaujas idejas, izmantojot Edurio izstrādātos paraugus aptauju plānošanai, kā arī citu Edurio lietotāju piemērus. 

Darbnīcu vadīs: Edurio izglītības speciāliste, skolu un pašvaldību mentore Lauma Tuča

Darbnīca: Kā veiksmīgi analizēt aptauju rezultātus?

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00

Darbnīcas apraksts: Darbnīcā dalībnieki apgūs aptauju rezultātu analīzes principus, strādās ar Edurio platformas rezultātiem, lai iepazītos ar platformas dažādām analīzes iespējām, kā arī saņems labās prakses piemērus par turpmāko darbu pēc aptauju analīzes - kādus datus vēl pētīt, kā komunicēt par rezultātiem, un kā ieviest šo informāciju ikdienas mācību darbā. 

Darbnīcu vadīs: Edurio izglītības speciālistes Imanta Nīgale un Ilze Vaivode

Atvainojiet, visas vietas šajā darbnīcā ir jau aizņemtas. Lūdzu, izvēlieties citu.

Darbnīca: Kā labāk izprast un veidot komunikāciju profesionālajā darba vidē?

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09

Darbnīcas apraksts: Darbnīcas dalībniekiem tiks piedāvāts praktisks vingrinājums, kurā katrs varēs iejusties komunikācijas procesa dalībnieku dažādajās lomās, sniegt atgriezenisko saiti par piedzīvoto procesu, kā arī formulēt, kas traucēja un kas palīdzēja veiksmīgai komunikācijai.

Darbnīcu vadīs: Pedagoģe, Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta konsultante Zanda Bite

Darbnīca Izglītības pārvaldēm un izglītības iestāžu vadītājiem

Izglītības pārvalžu loma un atbildība - pieredze no Latvijas un Lielbritānijas

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.20

Darbnīcas apraksts: Darbnīcā pārrunāsim un dalīsimies pieredzē par pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības nodaļu lomām un atbildībām, veidojot izglītības vīziju, koordinējot, kontrolējot un atbalstot izglītības iestādes. Dalīsimies ar gūto pieredzi no skolu tīkliem Lielbritānijā - kā viņi rīkojās, saņemot Edurio aptauju rezultātus par skolotāju darba apstākļiem un labsajūtu. Kopumā aptauju aizpildīja 322 skolās Lielbritānijā.

Darbnīcu vadīs: Edurio līdzdibinātājs Jānis Strods un Edurio Latvijas komandas vadītājs Gatis Narvaišs

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio