IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

Datos balstītam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati un pierādījumi.  Edurio pieejamās aptaujas izglītības iestāžu pašnovērtējumam ir balstītas uz IKVD norādītajām jomām un kritērijiem. Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas aktuālās mērķgrupas.

ikvd_sadarbiba_ar_edurio_ontop

Kā notiek pašvērtēšana?

Pēc pašlaik spēkā esošajiem normatīviem izglītības iestādes pašvērtēšana ir veidota kā 3 gadu cikls. Katrā no gadiem pašvērtējuma ziņojums ir jāatjauno,  izvērtējot tam gadam noteiktās konkrētās jomas un kritērijus. Tādējādi 3 gadu periodā izglītības iestāde savā pašvērtējumā aptver visas 4 jomas un 12 kritērijus.*

Paralēli pašvērtējuma 3 gadu ciklam izglītības kvalitātes kontekstā IKVD arī ir noteicis vairākas tēmas, par kurām dati ir jāiegūst regulāri (katru gadu). Tās tēmas, par kurām datus ir iespējams ievākt ar anketēšanu, zemāk attēlā esam atzīmējuši ar zaļu rāmīti. Lai nodrošinātu pilnu atbalsta sistēmu arī par šīm regulārajām (ikgadējām) tēmām esam izveidojuši aptaujas, kas ir pieejamas Edurio platformā.

Screenshot 2022-03-15 at 19.40.44

*Avots: IKVD uz 18.03.2022

Screenshot 2022-03-22 at 09.58.32
Screenshot 2022-03-21 at 12.01.22

*Avots: IKVD uz 18.03.2022

Par kādiem kritērijiem ir pieejamas aptaujas katram no pašvērtēšanas cikla posmiem?

Screenshot 2022-03-23 at 10.42.55
IKVD pašvērtējums Edurio

Kādas priekšrocības sniedz Edurio aptauju un platformas izmantošana?

An illustration of an Edurio-style avatar (teacher) using a tablet
  1. Laika ietaupījums. Datu iegūšanai priekš skolas pašvērtējuma ziņojuma varat izmantot jau gatavas aptaujas, kas balstītas IKVD jomās un kritērijos. 
  2. Kvalitāte. Visas mūsu aptaujas ir  validētas un veidotas sadarbībā ar IKVD un Latvijas skolu direktoriem, skolotājiem un skolēniem. 
  3. Ērti un interaktīvi rezultāti. Izmantojot aptaujāšanai Edurio platformu, visi rezultāti automātiski apkopojas interaktīvā rezultātu skatā. Tos ir iespējams filtrēt pa klašu grupām, salīdzināt savā starpā un ērti saglabāt gan PDF, gan PNG formātā, kas ļauj grafikus ērti pievienot prezentācijām u.c. ziņojumiem. 
  4. Datu ticamība. Visas mūsu aptaujas ir iespējams aizpildīt, izmantojot E-klases vai Mykoob pasi. Tas nozīmē, ka katrs respondents sev atbilstošo aptauju varēs aizpildīt tikai vienu reizi, izslēdzot iespēju kādam negodprātīgi to darīt atkārtoti. 
  5. Aptauju papildināšana. Visas mūsu aptaujas, tai skaitā IKVD obligāto (2. cikla) aptauju ir iespējams papildināt arī ar saviem jautājiemiem.
  6. Edurio atbalsts. Visiem mūsu klientiem nodrošinām tehnisko atbalstu darba dienu laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā varam vienoties par individuāli konsultāciju ar kādu no mūsu Edurio speciālistiem. 

Aptauju izstrāde

Edurio ir cieši strādājuši pie jaunās pašnovērtēšanas metodikas - Edurio izglītības speciālists Gatis Narvaišs ir vadījis darba grupas rezultatīvo rādītāju un kvalitātes līmeņu aprakstu izstrādei gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā. Aptaujas izstrādātas, ņemot vērā Edurio pieredzi metodikas izstrādē, uzdodot jautājumus, kuri pēc būtības raksturo IKVD noteiktos rezultatīvos rādītājus. Tās ir validētas ar vairākiem Latvijas skolu un pirmsskolu direktoriem, kā arī testētas visās respondentu grupās.

Abonējiet un iegūstiet piekļuvi visām Edurio aptaujām!

Jautājumu gadījumā par aptaujām un Edurio piedāvājumu aicinām sazināties ar Edurio Latvijas komandas vadītāju Laumu Tuču. 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio