ADAPTĀCIJAS APTAUJA PAR MĀCĪBĀM KLĀTIENĒ PĒC ATTĀLINĀTO MĀCĪBU POSMA

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti, sadarbībā ar Rīgas 6. vidusskolas psiholoģi Sabīni Kēvišu.
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai, klases audzinātājiem, skolas atbalsta personālam.
Respondenti: Skolēni.
Mērķis: Aptaujas mērķis ir ievākt skolēnu viedokļus par savām sajūtām, atgriežoties skolā klātienes mācībās. Iegūtie rezultāti palīdzēs skolas vadībai, atbalsta personālam un pedagogiem, jo īpaši - klases audzinātājiem, apzināt esošo situāciju un jomas, kurās nepieciešams papildus atbalsts skolēniem.

Aptauju anotācija

Adaptācijas aptaujas un citi ar skolēnu adaptāciju saistīti procesi skolās mācību gada sākumā ir ierasta prakse. Tomēr, ir jāņem vērā, ka lielākoties 2020./2021. mācību gads noritēja attālināti. Tas bija izaicinājums visiem izglītībā iesaistītajiem un nesa līdzi lielas pārmaiņas gan mācību procesā, gan ikdienas dzīvē. Lai arī pastāv uzskats, ka, atgriežoties klātienē, mēs vienkārši atgriezīsimies “vecajās sliedēs”, psihologi uzsver, ka atgriešanās skolā pēc tik ļoti citādās attālināto mācību pieredzes, nesīs līdzi dažādus izaicinājumus – jo īpaši skolēniem.

Aptaujā ir iekļauti jautājumi par skolēnu psiholoģisko labsajūtu, mācību procesu un epidemioloģisko drošību. Aptaujas rezultāti palīdzēs saprast, ar kādām sajūtām un emocijām skolēni nāk uz skolu, kas sagādā vislielāko prieku un arī stresu, cik labi skolēns ir iejuties mācību procesā un kāds atbalsts – gan emocionāls, gan tīri praktisks – skolēnam ir nepieciešams.

Iesakām šo aptauju veikt septembra beigās/oktobra sākumā. Rezultāti īpaši vērtīgi būs tieši skolas atbalsta personālam un klašu audzinātājiem.

Jautājumu piemēri no aptaujas

Screenshot 2021-09-02 at 09.10.25
Screenshot 2021-09-02 at 09.10.41

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio