Edurio pašvaldību Izglītības pārvaldēm un Izglītības nodaļām

Iegūstiet kopbildi par izglītības procesiem visās pašvaldības skolās un sasniedziet labākus rezultātus, izmantojot skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas.

Iegūstiet kopbildi par izglītības procesiem visās pašvaldības skolās un sasniedziet labākus rezultātus, izmantojot skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas.

pasvaldiba-skolas-webpage-white

"Edurio veidotās aptaujas ir labs līdzeklis kā iegūt datus, faktus un plašas mērķauditorijas viedokli. Aptaujas veido profesionāla komanda, atbilstoša klienta izvirzītajam mērķim. Aptauju rezultāti dod pamatu objektīvākiem un pamatotākiem secinājumiem, kas tālāk atvieglo turpmākās darbības plānu izstrādi."

- Lilita Mačtama, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

 

"Edurio ir izcils atbalsta rīks ar jēgu un saturu."

- Ramona Urtāne, Cēsu novada Izglītības nodaļa

 

Ieguvumi, lietojot Edurio pašvaldības līmenī

KVALITATĪVS APTAUJU SATURS

Izmantojiet Edurio izstrādātās aptaujas, kuru jautājumi ir balstīti pētījumos un normatīvajos aktos, un “pieslīpēti” diskusijās ar Latvijas skolu direktoriem un skolotājiem. Piedāvājam aptaujas, kuras izstrādātas kopā ar IKVD, Skola2030, Ventspils Izglītības pārvaldi u.c. Izglītības pārvalde un skolas aptaujās var veikt pielāgojumus, kā arī veidot savas aptaujas.

Izmantojiet Edurio izstrādātās aptaujas, kuru jautājumi ir balstīti pētījumos un normatīvajos aktos, un “pieslīpēti” diskusijās ar Latvijas skolu direktoriem un skolotājiem. Piedāvājam aptaujas, kuras izstrādātas kopā ar IKVD, Skola2030, Ventspils Izglītības pārvaldi u.c. Izglītības pārvalde un skolas aptaujās var veikt pielāgojumus, kā arī veidot savas aptaujas.

web-kvalitativas-aptaujas
poll_filling

ĒRTA AIZPILDĪŠANA, NOTEIKTI RESPONDENTI

Aptaujas var pildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Aptaujām var uzstādīt piekļuvi ar E-klases vai Mykoob pasi, lai nodrošinātu, ka aptaujas aizpilda tieši paredzētie respondenti.

Aptaujas var pildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Aptaujām var uzstādīt piekļuvi ar E-klases vai Mykoob pasi, lai nodrošinātu, ka aptaujas aizpilda tieši paredzētie respondenti.

ĒRTA, BET DZIĻA REZULTĀTU ANALĪZE

Edurio rezultāti ir izstrādāti, lai tie būtu noderīgi un ērti lietojami izglītības speciālistiem, nevis statistiķiem. Atlasiet nepieciešamās skolas, grupas, priekšmetus rezultātu filtrā. Automātiski salīdziniet rezultātus pa skolām, grupām un priekšmetiem. Atlasiet atvērto jautājumu atbildes pēc tēmām.

Edurio rezultāti ir izstrādāti, lai tie būtu noderīgi un ērti lietojami izglītības speciālistiem, nevis statistiķiem. Atlasiet nepieciešamās skolas, grupas, priekšmetus rezultātu filtrā. Automātiski salīdziniet rezultātus pa skolām, grupām un priekšmetiem. Atlasiet atvērto jautājumu atbildes pēc tēmām.

edurio_web_1
edurio_web_2

UNIKĀLAS REZULTĀTU IESPĒJAS

Izmantojiet automātisko pozitīvo atbilžu aprēķinu. Skolām ir iespēja salīdzināt savus rezultātus ar vidējiem rezultātiem pašvaldībā un atsevišķām aptaujām arī ar vidējiem rezultātiem valstī.

Izmantojiet salīdzinājumu laikā, lai ieraudzītu, kā aptauju rezultāti ir mainījušies laika gaitā. Izmantojiet automātisko pozitīvo atbilžu aprēķinu. Skolām ir iespēja salīdzināt savus rezultātus ar vidējiem rezultātiem pašvaldībā un atsevišķām aptaujām arī ar vidējiem rezultātiem valstī.

REZULTĀTU APKOPOJUMI - SKOLOTĀJAM, SKOLAS VADĪBAI UN PAŠVALDĪBAI

Katrā no šiem līmeņiem ir dažādas atbildības un lēmumu pieņemšana par atšķirīgām lietām, taču visos līmeņos ir nepieciešama laba izpratne par esošo situāciju, progresu un iesaistīto pušu viedokli. Edurio platformā pašvaldībā centralizēti veiktām aptaujām iespējams piekļūt 3 līmeņu rezultātu apkopojumu, katrā līmenī dodot pieeju konkrētiem rezultātu griezumiem.

Katrā no šiem līmeņiem ir dažādas atbildības un lēmumu pieņemšana par atšķirīgām lietām, taču visos līmeņos ir nepieciešama laba izpratne par esošo situāciju, progresu un iesaistīto pušu viedokli. Edurio platformā pašvaldībā centralizēti veiktām aptaujām piedāvā 3 līmeņu rezultātu apkopojumu, katrā līmenī dodot pieeju konkrētiem rezultātu griezumiem

web-3-limenu-rezultati-2

Iegūstiet pierādījumus, uzlabojiet sadarbību un analīzi

process_wo_edurio_lv_
Problēmas

Trūkst informācijas

Gan pašvaldības līmenī, gan skolas vadībai trūkst informācijas par vecāku apmierinātību un bažām, kā procesi norit skolā u.c. lietām.

Virspusējas sarunas

Bez detalizētiem datiem sarunas ar deputātiem un direktoriem Izglītības pārvaldei balstās pāris viedokļos "es dzirdēju...", "man teica...", "ienāca sūdzības...".

Analīze - birokrātijai

Padarītā analīzi, pašvērtējumu, progresu un nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā bieži vien veic pāris cilvēki un tie "paliek atvilknēs".

process_with_edurio_lv
Edurio

Vērtīgi pierādījumi 

Pierādījumi no aptaujām, kas papildina atzīmes un ļauj pašiem būt pārliecinātiem par sasniegumiem, gan pārliecināt deputātus un sabiedrību.

Profesionāla sadarbība

Runājiet un uzdodiet jautājumus par datiem, veicinot profesionālu sadarbību ar direktoriem. Ja abām pusēm ir vienāda pieeja datiem, ir vieglāk sadarboties.

Analīze ved uz izaugsmi

Sava darba analīze un refleksija balstoties datos ir iespējama, jo gan skolotājam, gan skolas vadībai, gan Izglītības pārvaldei ir pieejami personalizēti rezultāti.

Individuālais atbalsts pašvaldībām

Lauma-circle

Pašvaldību Izglītības pārvaldēm un nodaļām efektīvi lietot platformu un sastādīt aptaujas palīdz Edurio Latvijas komandas vadītāja Lauma Tuča. Lauma ir lielisks palīgs Edurio piedāvāto aptauju izvēlē, aptaujāšanas procesā, rezultātu analīzē un komunicēšanā, kā arī Jūsu individuālo aptauju sastādīšanā un īstenošanā.

Kādiem pielietojumiem pašvaldības izvēlas veikt aptaujas?

1. Aptaujas par prioritāru virzienu pašvaldības līmenī

Izglītības pārvaldes izvēlas veikt aptaujas par savām prioritātēm un mērķiem. Izstrādājot ieteikumus skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, Izglītības pārvalde veica aptauju, uzzinot esošo praksi skolās. Līdzīgi aptaujas veiktas strādājot pie iekļaujošās izglītības īstenošanas un labākas sadarbības ar vecākiem pašvaldības izglītības iestādēs.

Izglītības pārvaldes izvēlas veikt aptaujas par savām prioritātēm un mērķiem. Izstrādājot ieteikumus skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, Izglītības pārvalde veica aptauju, uzzinot esošo praksi skolās. Līdzīgi aptaujas veiktas strādājot pie iekļaujošās izglītības īstenošanas un labākas sadarbības ar vecākiem pašvaldības izglītības iestādēs.

2. Aptaujas par skolotāju profesionālo pilnveidi

Liela daļa pašvaldību centralizēti organizē skolotāju profesionālo pilnveidi visā pilsētā un novadā, tāpēc izmanto aptaujas, lai noskaidrotu skolotāju attīsības vajadzības, gan arī izvērtē kursu un pieredzes apmaiņas kvalitāti un lietderību.

Liela daļa pašvaldību centralizēti organizē skolotāju profesionālo pilnveidi visā pilsētā un novadā, tāpēc izmanto aptaujas, lai noskaidrotu skolotāju attīsības vajadzības, gan arī izvērtē kursu un pieredzes apmaiņas kvalitāti un lietderību.

3. Vispārīgas izvērtējuma aptaujas

Pašvaldībām kā dibinātājam ir būtiski saņemt datus par apmierinātību ar izglītības kvalitāti visās iestādēs, kā arī pašvaldība vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati. Edurio piedāvā speciālas aptaujas, lai iegūtu pierādījumus un atvieglotu kvalitatīva pašnovērtējuma ziņojuma un vadītāja kompetenču pašvērtējuma sagatavošanu skolām un pirmsskolām.

Pašvaldībām kā dibinātājam ir būtiski saņemt datus par apmierinātību ar izglītības kvalitāti visās iestādēs, kā arī pašvaldība vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati. Edurio piedāvā speciālas aptaujas, lai iegūtu pierādījumus un atvieglotu kvalitatīva pašnovērtējuma ziņojuma un vadītāja kompetenču pašvērtējuma sagatavošanu skolām un pirmsskolām.

4. Aptaujas par konkrētu tēmu skolā

Skolas izvēlas veidot savas aptaujas par aktuālām tēmām skolām, tādām kā ēdināšana, organizācijas kultūra, vardarbības risks, skolēnu adaptācija, u.c. Šos rezultātus skolas analizē, lai uzlabotu procesus skolā, kā arī lai sniegtu informāciju Izglītības pārvaldei un deputātiem.

Skolas izvēlas veidot savas aptaujas par aktuālām tēmām skolām, tādām kā ēdināšana, organizācijas kultūra, vardarbības risks, skolēnu adaptācija, u.c. Šos rezultātus skolas analizē, lai uzlabotu procesus skolā, kā arī lai sniegtu informāciju Izglītības pārvaldei un deputātiem.

5. Aptaujas par mācību priekšmetu stundām

Skolēnu aptaujas par mācību priekšmetu stundām dod iespēju katram skolotājam apskatīt dokumentu ar rezultātiem par tieši viņa stundām, analizēt savu darbu un augt izmantojot refleksiju, kas nav iespējams, saņemot vispārīgus rezultātus tikai ar skolas vidējiem rādītājiem. Pašvaldības līmenī tas dod iespēju analizēt situāciju dažādos priekšmetos visās pašvaldības skolās un izstrādāt profesionālās pilnveides plānu pašvaldības līmenī.

Skolēnu aptaujas par mācību priekšmetu stundām dod iespēju katram skolotājam saņemt automātiski sagatavotus, individuālus rezultātus par viņa stundām, analizēt savu darbu un augt izmantojot refleksiju, kas nav iespējams, saņemot vispārīgus rezultātus tikai ar skolas vidējiem rādītājiem. Pašvaldības līmenī tas dod iespēju analizēt situāciju dažādos priekšmetos visās pašvaldības skolās un izstrādāt profesionālās pilnveides plānu pašvaldības līmenī.

Sazinieties ar Edurio

Lauma-circle

Uzziniet vairāk un saņemiet Edurio piedāvājumu, rakstot vai zvanot Edurio skolu Latvijas komandas vadītājai Laumai Tučai (lauma.tuca@edurio.com; tel. 28383617)

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio