Edurio pašvaldībām

Edurio platforma, aptaujas un konsultācijas ar Edurio izglītības speciālistiem ļauj vieglāk pieņemt datos balstītus lēmumus.

Iegūstiet kopbildi par izglītības procesiem visās pašvaldības skolās un sasniedziet labākus rezultātus, izmantojot skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas.

pasvaldiba-skolas-webpage-white

"Edurio veidotās aptaujas ir labs līdzeklis kā iegūt datus, faktus un plašas mērķauditorijas viedokli. Aptaujas veido profesionāla komanda, atbilstoša klienta izvirzītajam mērķim. Aptauju rezultāti dod pamatu objektīvākiem un pamatotākiem secinājumiem, kas tālāk atvieglo turpmākās darbības plānu izstrādi."

- Lilita Mačtama, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

 

"Edurio ir izcils atbalsta rīks ar jēgu un saturu."

- Ramona Urtāne, Cēsu novada Izglītības nodaļa

 

Ieguvumi, lietojot Edurio pašvaldības līmenī


PAŠVĒRTĒJUMS: Datos balstītam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati un pierādījumi.  Edurio pieejamās aptaujas izglītības iestāžu pašnovērtējumam ir balstītas IKVD norādītajos  kritērijos. Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas aktuālās mērķgrupas.

VADĪTĀJU VĒRTĒŠANA: Izmantojot Edurio piedāvātās aptaujas vadītāju darba izvērtēšanai, veiciniet profesionālu sadarbību starp pašvaldību un iestādes vadītāju. Abām pusēm ir vieglāk izvērtēt padarīto un izvirzīt tālākos profesionālās pilnveides mērķus, jo gan iestādes vadītājam, gan Izglītības pārvaldei ir vienāda pieeja aptauju rezultātiem - objektīviem datiem.

Aptaujas var pildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Aptaujām var uzstādīt piekļuvi ar E-klases vai Mykoob pasi, lai nodrošinātu, ka aptaujas aizpilda tieši paredzētie respondenti.

11
aptaujas pic

PLAŠA UN KVALITATĪVA APTAUJU BIBLIOTĒKA:  Edurio bibliotēkā pieejamas aptaujas par dažādām tēmām. Tās veidotas sadarbībā ar pašvaldībām, skolu direktoriem u.c. jomu speciālistiem. Būtiski, ka visas mūsu aptaujas ir pielāgojamas Jūsu specifiskajām vajadzībām. 

INDIVIDUĀLS ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM:      Pašvaldību Izglītības pārvaldēm un nodaļām piedāvājam individulālas konsultācijas, kā efektīvi lietot platformu, sastādīt aptaujas un analizēt rezultātus. 

image (5)

“Kvalitatīvs pašvērtējums ir mūsu ikdienas darba spogulis, kurā varam ieskatīties mēs paši un kuru redz visa sabiedrība."

- -Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
 

 

"Edurio ir izcils atbalsta rīks ar jēgu un saturu."

- Ramona Urtāne, Cēsu novada Izglītības nodaļa

 

 Edurio platformas tehniskās priekšrocības 

poll_filling

ĒRTA AIZPILDĪŠANA, UZTICAMI REZULTĀTI

Aptaujas var pildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Mēs piedāvājam pieslēgties sistēmai pēc autorizēšanās ar E-klases vai Mykoob pasi, vai izmantojot lietotājvārdu un paroli. Šādi Jūs varat būt droši, ka uz aptauju viens cilvēks nav atbildējis vairākas reizes un atbildes nav snieguši skolai nepiederoši cilvēki.

Aptaujas var pildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī ar interneta pieslēgumu. Aptaujām var uzstādīt piekļuvi ar E-klases vai Mykoob pasi, lai nodrošinātu, ka aptaujas aizpilda tieši paredzētie respondenti.

DZIĻA, BET ĒRTI PĀRSKATĀMA REZULTĀTU ANALĪZE

Edurio rezultāti ir izstrādāti, lai tie būtu noderīgi un ērti lietojami izglītības speciālistiem, nevis statistiķiem. Atlasiet nepieciešamās skolas, grupas, priekšmetus rezultātu filtrā. Automātiski salīdziniet rezultātus pa skolām. Izmantojiet rezultātu kopsavilkumu, lai apskatītu augstākos un zemākos jautājumus vienkopus.

Edurio rezultāti ir izstrādāti, lai tie būtu noderīgi un ērti lietojami izglītības speciālistiem, nevis statistiķiem. Atlasiet nepieciešamās skolas, grupas, priekšmetus rezultātu filtrā. Automātiski salīdziniet rezultātus pa skolām, grupām un priekšmetiem. Atlasiet atvērto jautājumu atbildes pēc tēmām.

edurio_web_1
rezultātu PDF

PIELĀGOJAMA REZULTĀTU LEJUPIELĀDĒŠANA

Ietaupiet laiku, izmantojot Edurio platformas iespējas ātri lejupielādēt Jums nepieciešamos datus. Sākot no viena atsevišķa grafika, līdz pat pilnam rezultātu PDF dokumentam, kuru ērti pielāgot, izvēloties nepieciešamos moduļus un jautājumus. Pēc lejupielādes rezultātus ērti ievietot prezentācijās, ziņojumos un atskaitēs. 

UNIKĀLA IESPĒJA SALĪDZINĀT VIDĒJOS REZULTĀTUS

Populārākajām aptaujām iespējams redzēt salīdzinājumu ar valsts vidējo rādītāju. Tas dod iespēju ātri un ērti saprast, vai Jūsu pašvaldības vidējie rezultāti ir augstāki vai zemāk nekā citiem. 

Turklāt pašvaldības izglītības iestādēm visām pašvaldības organizētajām aptaujām iespējams redzēt vidējo rezultātu salīdzinājumu arī sava novada griezumā.

Izmantojiet salīdzinājumu laikā, lai ieraudzītu, kā aptauju rezultāti ir mainījušies laika gaitā. Izmantojiet automātisko pozitīvo atbilžu aprēķinu. Skolām ir iespēja salīdzināt savus rezultātus ar vidējiem rezultātiem pašvaldībā un atsevišķām aptaujām arī ar vidējiem rezultātiem valstī.

vidējie rādītāj
matrix2-for-help-1024×288

REZULTĀTU MATRICA

Rezultātu matrica ir krāsains rezultātu pārskats par visu pašvaldību vienā skatā, kurā ir iespējams redzēt visu skolu tendences un indikācijas problēmsituācijām.  Šis ir lielisks rīks, kuru nepiedāvā citas aptauju platformas.


Sazinieties ar Edurio

Lauma-circle

Uzziniet vairāk un saņemiet Edurio piedāvājumu, rakstot vai zvanot Edurio skolu Latvijas komandas vadītājai Laumai Tučai (lauma.tuca@edurio.com; tel. 28383617)

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio