EDURIO PLATFORMAS ABONĒŠANA

EDURIO PLATFORMAS ABONĒŠANA

Nosūtiet savu kontaktinformāciju uz lauma.tuca@edurio.com, un mēs ar Jums sazināsimies, lai noslēgtu līgumu.

ABONĒŠANAS MAKSA UZ GADU
Piedāvājums pašvladībām labots
LV pricing FINAL smaller

"Edurio veidotās aptaujas ir labs līdzeklis kā iegūt datus, faktus un plašas mērķauditorijas viedokli. Aptaujas veido profesionāla komanda, atbilstoša klienta izvirzītajam mērķim. Aptauju rezultāti dod pamatu objektīvākiem un pamatotākiem secinājumiem, kas tālāk atvieglo turpmākās darbības plānu izstrādi."

- Lilita Mačtama, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Jau 9 gadus atbalstām pašvaldības un palīdzam vairāk nekā 650 izglītības iestādēm visā Latvijā mērķtiecīgi attīstīties un pieņemt datos balstītus lēmumus. Esam gandarīti un lepni par izrādīto uzticību Edurio izglītības speciālistiem un datu komandai.

Priecāsimies uzsākt sadarbību arī ar jums!
 

- Lauma Tuča, Edurio Latvijas komandas vadītāja

Lauma-circle

Biežāk uzdotie jautājumi 

Vai līgumu slēdz uz mācību gadu vai uz kalendāro gadu?
Atkarībā no skolas vai pašvaldības iespējām un budžeta plānošanas varam slēgt gan uz mācību gadu, gan uz kalendāro gadu, gan arī sākot no brīža, kad nolemjat par aptauju nepieciešamību, piem. no marta līdz martam.

Vai ir iespējas izmēģināt platformu, lai praktiski saprastu tās lietošanu?
Saprotam, ka visas iespējas var redzēt tikai sākot lietot Edurio, tāpēc jauniem klientiem mēs piedāvājam 2 iespējas:

  1. Slēgt līgumu uz pilnu gadu, bet pirmo 3 mēnešu laikā iespēju vienpusēji lauzt līgumu, neko nemaksājot.
  2. Pirmajā gadā slēgt līgumu uz īsāku periodu, bet ne īsāku par 3 mēnešiem, proporcionāli samazinot summu.

Kāpēc Izglītības iestādes izvēlas izmantot Edurio? 
Galvenie ieguvumi, ko min iestāžu vadītāji ir atbalsts pašvērtējuma veikšanā, ērti un interaktīvi rezultāti, kas ļauj taupīt laiku, plaša Edurio gatavo aptauju bibliotēka. 

Kādi ir ieguvumi, abonējot visai pašvaldībai kopā?
Parasti mēs slēdzam līgumu ar pašvaldībām uzreiz par vairākām izglītības iestādēm, jo arī pašvaldībām ir būtiski saņemt datus par iestādes vidi, drošības sajūtu, mācību procesu, skolotāju profesionālo pilnveidi un citām izglītības iestādes funkcijām. Pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati. Lasīt vairāk.

 

 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio