Edurio piedāvā daudz vairāk nekā TIKAI iespēju veikt aptaujas. Kas Edurio platformā ir tāds, kas nav bezmaksas aptauju rīkiem? Kādus ieguvumus Edurio iespējas sniedz skolām, pirmsskolām un pašvaldību Izglītības pārvaldēm un nodaļām? Iepazīstieties ar 6 būtiskākajiem ieguvumiem, lietojot Edurio, kurus mūsu klienti ļoti novērtē.

➀ Rezultātu apkopojumi – pašvaldībai, skolas vadībai un skolotājiem

Veiksmīgi uzlabot izglītības kvalitāti un procesus skolā var, ja sadarbojas skolotāji ar skolas vadību un skolas vadība ar pašvaldības Izglītības pārvaldi vai nodaļu. Katrā no šiem līmeņiem ir dažādas atbildības un lēmumu pieņemšana par atšķirīgām lietām, taču visos līmeņos ir nepieciešama laba izpratne par esošo situāciju, progresu un iesaistīto pušu viedokli. Edurio platformā pašvaldībā centralizēti veiktām aptaujām iespējams piekļūt 3 līmeņu rezultātu apkopojumiem, katrā līmenī dodot pieeju konkrētiem rezultātu griezumiem:

  • Pašvaldību Izglītības pārvaldēm un Izglītības nodaļām pieejami rezultāti par visām šīs pašvaldības skolām (PDF un platformā automātiski sagatavotā interaktīvā formātā);
  • Skolas vadībai pieejami rezultāti par visām skolas klasēm un skolotājiem (PDF un platformā automātiski sagatavotā interaktīvā formātā);
  • Skolotājiem iespējams analizēt skolēnu aptauju rezultātus par viņu vadītajām stundām (PDF formātā);
  • Klašu audzinātājiem iespējams redzēt viņu audzināmās klases skolēnu un vecāku atbildes (PDF formātā).

➁ Skolēnu aptaujas par priekšmetu stundām

Veicot skolēnu aptaujas par priekšmetu stundām, skolas administrators katra priekšmeta skolotājam var sagatavot PDF formāta atskaiti tieši par viņa priekšmeta stundām. Šādi rezultātu pārskati dod iespēju katram skolotājam analizēt savu darbu un augt izmantojot refleksiju, kas nav iespējams, saņemot vispārīgus rezultātus tikai ar skolas vidējiem rādītājiem.

Piemērs interaktīviem rezultātiem aptaujai par priekšmetu stundām (skolas vadības līmenim) – edurio.com/demo/skolasrezultati

➂ Rezultātu matrica

Rezultātu matrica ir krāsains aptauju rezultātu pārskats par visu skolu vienā skatā, kurā ir iespējams redzēt visas skolas tendences un indikācijas problēmsituācijām. Tā ir iespēja ātri ieraudzīt potenciālās problēmas, izpētīt tās detalizētāk un sākt risināt, pirms tās kļūst par lielākām. Tāpat rezultātu matrica ļauj ātri ieraudzīt visas skolas stiprās jomas.
Šis ir lielisks rīks skolas vadībai, kuru nepiedāvā citas aptauju platformas.

Izglītības pārvalde var izmantot rezultātu matricu, lai iegūtu ātru, vizuālu pārskatu par visām pašvaldības izglītības iestādēm.

➃ Ērta un plaša rezultātu analīze

Atlasiet nepieciešamās klases, grupas, priekšmetus rezultātu filtrāSalīdziniet rezultātus pa klasēm, grupām un priekšmetiem. Izmantojiet salīdzinājumu laikā, lai ieraudzītu, kā aptauju rezultāti ir mainījušies laika gaitā. Izmantojiet automātisko pozitīvo atbilžu aprēķinu. Atlasiet atvērto jautājumu atbildes pēc tēmām, izmantojot meklētāju. Izpētiet, kā Jūsu skolas rezultāti atšķiras no pašvaldības vidējiem rezultātiem (centralizētām aptaujām).

Edurio rezultāti ir izstrādāti, lai tie būtu noderīgi un ērti lietojami izglītības speciālistiem, nevis statistiķiem.

➄ Kvalitatīvs aptauju saturs

Kvalitatīvas aptaujas sastādīšana cilvēkam ar pieredzi aizņemtu vismaz nedēļu. Sastādīt aptauju, kas būtu pietiekami īsa un aptvertu būtiskākās skolas darba jomas vai akreditācijas jomas ir vēl laikietilpīgāk. Edurio piedāvā aptauju bibliotēku, tās ir aprobētas un tās ir iespējams pielāgot Jūsu skolas specifikai un kontekstam. Aptauju izstrādē mēs sadarbojamies ar Londonas Universitātes koledžas Izglītības institūta pētniekiem un piedāvāto aptauju skaits palielinās atbilstoši skolu vajadzībām un izglītības tendencēm.

➅ Datu ticamība

Lai aptauju rezultāti būtu pamats tālākai izpētei un rīcībai, ir būtiski, ka dati ir kvalitatīvi un ticami. Mēs piedāvājam aptauju aizpildīšanu pēc autorizēšanās ar E-klases vai Mykoob pasi, vai izmantojot lietotājvārdu un paroli. Šādi Jūs varat būt droši, ka uz aptauju viens cilvēks nav atbildējis vairākas reizes un atbildes nav snieguši skolai nepiederoši cilvēki.