maijs 20, 2021Comments are off for this post.

Pandēmijas diagnostika 21. gadsimta izglītībai

Gatis Narvaišs. Prezentācija Latvijas radio raidījuma "Ģimenes studija" 10 gadu jubilejas konferencē.

Man ļoti gribētos, ka tad, kad varēs atkal uz skolu iet klātienē, vecāki pavadītu un skolotāji sagaidītu skolēnus ar vārdiem, kas spēcina un iedrošina, nevis uzsvērtu to, cik daudz ir pazaudēts, neiemācīts, nokavēts.
Mēs, pieaugušie, varam ar saviem vārdiem sniegt to motivāciju mācībām, kas šobrīd daudziem ir ļoti nokritusies, ja mēs skolā skolēnus sagaidām kā varoņus, kas ir pārvarējuši grūtības.

Šis ir brīdis, kad mēs kā vecāki un mēs kā skolotāji varam saprast – kas skolēniem vēl pietrūkst, kas viņiem vēl jāapgūst no šīm prasmēm, rakstura īpašībām, no pašmācības, lai arī nākotnē varētu pārvarēt šādas krīzes.
Izlasiet visu rakstu, spiežot uz pogas zemāk.

Read more

marts 12, 2020Comments are off for this post.

Piedāvājam organizēt vecāku aptauju par gatavību mācībām mājās Covid-19 laikā

Ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus saistībā ar jauno koronavīrusu Covid-19, vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek īslaicīga izglītības iestāžu slēgšana. Arī Latvijā tiek apsvērti varianti mājas karantīnā esošajiem vai visiem skolēniem uz neilgu laiku nodrošināt mācīšanos attālināti.

Aptauja tika sastādīta pirms paziņojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un pirms tika noteikti konkrēti rīcības soļi. Lūdzu, labojiet un papildiniet jautājumus, ņemot vērā jaunāko informāciju!

Vecāku aptauja par gatavību mācībām mājās Covid-19 laikā

Skolām ir būtiski nodrošināt pastāvīgu saziņu ar skolēnu vecākiem, lai saprastu labākos veidus mācību procesa nepārtrauktībai, kā arī, lai radītu izpratni un drošības sajūtu par to, ka skolu slēgšanas gadījumos vecāki un viņu bērni netiktu aizmirsti. 

SKOLĀM

Reaģējot uz pašreizējo situāciju, esam izstrādājuši īsu aptauju skolēnu vecākiem, lai skolas varētu saprast vecāku gatavību nodrošināt mācības mājās, kā arī apzinātu, kādos jautājumos viņiem būtu nepieciešams atbalsts.

 • Pašvaldības, kuras vēlas aptauju organizēt centralizēti savās izglītības iestādēs, sazinieties ar Laumu Tuču lauma.tuca@edurio.com.
 • Ja šobrīd nelietojat Edurio, varat izmantot mūsu sastādītos jautājumus PDF vai XLS formātos.

Lai sāktu aptaujāšanu Edurio platformā:

 1. Sadaļā "Aptaujas" atrodiet īsto aptauju;
 2. Spiediet "Izveidot jaunu aptaujāšanas periodu";
 3. Respondentu sadaļā pievienojiet visas klases, kuras vēlaties aptaujāt;
 4. Spiediet sākt un nosūtiet katras klases vecākiem saiti uz aptauju;
 5. (Ja lietojat integrāciju ar E-klasi vai Mykoob, saišu vietā vecāki var ienākt ar savu lietotājvārdu un paroli)

PIRMSSKOLĀM

Pirmsskolām iesakām uzdot vecākiem šos 4 jautājumus:

 • Cik viegli vai grūti jums būtu īstenot bērnu pieskatīšanu mājās vai citur, ja notiktu īslaicīga pirmsskolas slēgšana?
 • Vai jūs zināt, pie kā vērsties un kur atrast informāciju par pirmsskolas procedūrām attiecībā uz koronavīrusu Covid-19?
 • Kas jums būtu vislielākais izaicinājums pirmsskolas slēgšanas gadījumā?
 • Ko pirmsskola vēl varētu darīt, lai informētu vai sagatavotu jūs iespējamai īslaicīgai iestādes slēgšanai?

Meklējiet aptauju pirmsskolām Edurio platformā pie aptauju veidnēm pēc nosaukuma “Gatavība bērnus pieskatīt mājās Covid-19 laikā: Vecāku aptauja”.

Jautājumi ir pieejami arī PDF vai XLS formātos.

Ceram, ka viss atgriezīsies ierastajā ritmā jau samērā drīz, bet līdz tam aicinām sadarboties, atbalstīt citam citu un mazgāt rokas.

marts 21, 2019Comments are off for this post.

Kādu sadarbību ar vecākiem vēlamies savā skolā, savā pašvaldībā?

Šobrīd jau vairāk nekā 600 skolotāji un 2400 vecāki ir atbildējuši uz Edurio aptaujas jautājumiem par skolas sadarbību ar vecākiem un rezultātos ir novērojamas 2 būtiskas tendences. Pirmkārt, par savstarpējo sadarbību skolotāji vairāk uzsver klātienes tikšanās reizes, bet vecāki - ikdienas komunikāciju, kas, lielākoties ir elektroniska, kā arī sadarbību ar klašu audzinātājiem. Otrkārt, abu iesaistīto pušu atbildes parāda, ka ir jomas, par kurām nav skaidra savstarpējā vienošanās par atbildībām - vecāki norāda, ka tā ir skolotāju atbildība, skolotāji - ka vecāku. Par kurām atbildībām ir vislielākā atšķirība viedokļos? Kā panākt, ka starp skolēnu, vecākiem un skolu ir skaidras atbildības, jeb "spēles noteikumi"? Par to arī šis raksts.

Read more

marts 21, 2019Comments are off for this post.

Edurio piedāvā unikālu iespēju savas pirmsskolas aptauju datus salīdzināt ar vidējo rādītāju Latvijā!

Uzzināt un analizēt savus individuālos aptauju rezultātus viennozīmīgi ir aizraujošs un ļoti būtisks process tālākai attīstībai, tomēr reizēm, ieraugot savus rezultātus plašākā pašvaldības vai valsts kontekstā, tiek dota iespēja salīdzināt, vai kādas problēmas neakcentējam par daudz, vai mūsu tradicionāli stiprās puses un priekšrocības nav zudušas un kas ir mūsu unikalitāte lielākā mērogā.

Read more

marts 7, 2019Comments are off for this post.

Ieteikumi vecāku iesaistei aptauju pildīšanā pirmsskolām

Uzzināt un analizēt savus individuālos aptauju rezultātus viennozīmīgi ir aizraujošs un ļoti būtisks process tālākai attīstībai, tomēr reizēm, ieraugot savus rezultātus plašākā pašvaldības vai valsts kontekstā, tiek dota iespēja salīdzināt, vai kādas problēmas neakcentējam par daudz, vai mūsu tradicionāli stiprās puses un priekšrocības nav zudušas un kas ir mūsu unikalitāte lielākā mērogā.

Read more

februāris 21, 2019Comments are off for this post.

6 būtiskākie ieguvumi, kurus mūsu klienti ļoti novērtē.

Edurio piedāvā daudz vairāk nekā TIKAI iespēju veikt aptaujas. Kas Edurio platformā ir tāds, kas nav bezmaksas aptauju rīkiem? Kādus ieguvumus Edurio iespējas sniedz skolām, pirmsskolām un pašvaldību Izglītības pārvaldēm un nodaļām? Iepazīstieties ar 6 būtiskākajiem ieguvumiem, lietojot Edurio, kurus mūsu klienti ļoti novērtē.

Read more