Apzināmies, ka nereti tieši vecāku iesaiste aptauju pildīšanā var būt ļoti izaicinošs process, tāpēc esam apkopojuši vairākas metodes, kas palīdzēs iesaistīt vecākus aptauju pildīšanā!

  1. E-pasts vecākiem ar aptaujas saiti E-klasē, Mykoob vai citā sistēmā, kuru izmantojat, lai sazinātos ar vecākiem. Šī ir vienkāršākā metode komunikācijā ar visiem vecākiem. Iesakām e-pasta vēstulē īsi uzrakstīt aptaujas mērķi, datumu līdz kuram aptauja ir jāizpilda un nolūku, kam vecāku viedoklis tiks izmantots.
  2. Plakāts ar aptaujas saiti grupiņā pie sienas. Šī metode palīdzēs piesaistīt ne tikai to vecāku uzmanību, kas ikdienā aktīvi neseko līdzi e-pastiem no bērnudārza, bet kalpos arī kā vispārīgs atgādinājums visiem vecākiem. Lejupielādē plakātu šeit.
  3. Ziņa ar aptaujas saiti vecāku Whatsapp grupā. (Vai cita aplikācija, piemēram facebook, u.c.) Šī metode vislabāk strādās ar tādiem vecākiem, kuri ikdienā jau kopīgi lieto Whatsapp savstarpējai saziņai ar citiem vecākiem un grupiņas audzinātāju. Iesakām, ka ziņu ar lūgumu izpildīt aptauju un aptaujas saiti vecāku Whatsapp grupā ieliek grupiņas audzinātāja/s. Ņemot vērā, ka Edurio aptaujas var pildīt arī telefonā un arī Whatsapp aplikāciju visbiežāk lieto izmantojot telefonus, šī metode vecākiem būs ļoti ērta. Uzspiežot uz aptaujas saites, uzreiz atvērsies Edurio aptauja turpat telefona ekrānā, ko vecāks var uzreiz arī aizpildīt.
  4. Tiešā uzrunāšana vecāku sapulcēs un citās tikšanās reizēs. Šī metode ir vislaikietilpīgākā, tomēr arī viena no visiedarbīgākajām. Klātienes saruna ļauj vispersonīgāk pastāstīt par aptaujas mērķi un to, kā vecāku sniegtie viedokļi palīdzēs bērnudārzā veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai viņu bērniem būtu pieejama pēc iespējas labāka izglītība. Iesakām vecākus uzrunāt gan oficiālos pasākumos, kā piemēram, vecāku sapulcēs, gan arī ikdienas komunikācijā, sagaidot no rīta vai pēc darba dienas. Ja ir tāda iespēja, tad iesakām izdrukāt mazas lapiņas ar aptauja saiti, ko pēc sarunas var iedot katram vecākam individuāli. Svarīgi, ka vecākus uzrunā arī iestādes direktors/e, turklāt ne tikai pirms aptaujām, bet arī pēc rezultātu analīzes, ziņojot par tālākajiem darbības plāniem. Tas vecākiem dos pārliecību, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts, kā arī skaidrību par tālākajiem darbības soļiem, ko bērnudārzs veiks, lai uzlabotu savu kvalitāti.