Edurio skolām

Sadarbojoties ar skolu vadītājiem, skolotājiem, skolēniem un vecākiem, mēs aktīvi strādājam, lai atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību, kļūtu par neatņemamu skolu ikdienas darba sastāvdaļu.

Asset 5@2x

“Darbošanās Edurio platformā ir būtisks laika un darba resursu ietaupījums un sistematizēts atgriezeniskās saites ieguvums."

- Agita Lundberga, Jelgavas 4. sākumskolas direktore

surveys_for_schools

Atgriezeniskās saites loma skolā - kā Edurio var palīdzēt?

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
SNIEDZOT ATBALSTU SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

Skolas direktora galvenais uzdevums ir vadīt skolas darbu tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram skolēnam. Ikdienā tas nozīmē rast līdzsvaru starp ļoti daudzveidīgām skolēnu, skolotāju, atbalsta personāla, vecāku vajadzībām un gaidām. Darbs skolā rit visproduktīvāk, ja visas iesaistītās puses zina un saprot skolas vērtības, darbības principus un mērķus un jūtas iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpēc mērķtiecīgas atgriezeniskās saites iegūšana no skolēniem, skolotājiem, atbalsta personāla, ģimenēm ir izšķiroši svarīga skolas attīstības plānošanā un ikdienas darba pilnveidē.

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
PALĪDZOT GATAVOTIES AKREDITĀCIJAI

Atgriezeniskā saite ir arī svarīga skolu akreditācijas procesa sastāvdaļa. Edurio aptaujas skolas pašnovērtējumam skolotājiem, skolējiem un viņu vecākiem ir veidotas sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) un balstītas tā norādītajās jomās un kritērijos, kas nepieciešami skolas pašnovērtējuma ziņojumam. Aptauju jautājumi paredzēti kā atbalsts skolas vadībai, gan rakstot nepieciešmos nokumentus, gan arī ievācot atgriezenisko saiti no dažādām iesaistītajām pusēm, kuru viedoklis ir nozīmīgs, domājot par konkrētiem procesiem izglītības iestādē. 

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09
NODROŠINOT DAUDZ PLAŠĀKU REDZĒJUMU DAUDZ ĪSĀKĀ LAIKĀ

Atgriezenisko saiti var iegūt ļoti dažādos veidos. Piemēram, vērojot mācību stundas vai sarunājoties ar cilvēkiem. Lai arī šie ir ļoti labi piemēri, kā uzzināt par skolā notiekošo, tas ir ļoti laikietilpīgs process. Turklāt, skolas vadība visticamāk nevar paspēt individuāli aprunāties ar katru skolas skolēnu, darbinieku un vecāku. Tāpēc regulāras aptaujas gan darbiniekiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, var sniegt daudz noderīgas informācijas daudz īsākā laikā, taupot Jūsu ikdienas resursus. Pie tam, ir gan bērni, gan pieaugušie, kas jūtas drošāk, paužot savu viedokli anonīmi. Edurio aptaujas šādu iespēju nodrošina. 

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.20
PALĪDZOT RISINĀT DAŽĀDUS IZAICINĀJUMUS UN KONFLIKTA SITUĀCIJAS

Nereti skolā izveidojas situācijas, kad viedokļi par to pašu notikumu dažādiem cilvēkiem atšķiras. Tas var novest pie nevēlamas konflikta situācijas. Tādās reizēs ir svarīgi izvērtēt, vai šīs atšķirības ir pieņemamas, vai tomēr ir kaut kas jāmaina, lai visi iesaistītie spētu vienoties par kompromisu. Tāpēc atgriezeniskā saite, ko sniedz Edurio anonīmās aptaujas, ir īpaši vērtīga, jo to var iegūt no dažādiem skatu punktiem. Vienu un to pašu aptauju var aizpildīt dažādas respondentu grupas. Pēc rezultātu iegūšanas Jums būs iespēja salīdzināt atbildes starp dažādām respondentu grupām, gūstot daudz objektīvāku priekštatu par radušos situāciju. 

“Ja esat atvērti tehnoloģijām, patiešām vēlaties uzzināt ko vairāk par savu skolu, ja spēsiet pieņemt ne tikai pozitīvas ziņas, bet arī kritiskas, tad iespēju uzlabot savas skolas sniegumu un darboties ar prieku noteikti dos aptauju rīks EDURIO.

- Inese Didže, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore

Edurio aptaujas

Aptauju jautājumi izstrādāti, balstoties uz pētījumiem, un “pieslīpēti” diskusijās ar Latvijas skolu direktoriem un skolotājiem.

rezultati-mac-2 (1)
  • Vispārīgās aptaujas par situāciju skolā, skolas attīstību un mācību stundām.
  • Aptaujas skolas pašnovērtējuma veikšanai. Izstrādātas sadarbībā ar IKVD.
  • Organizācijas kultūras aptaujas. Izstrādātas sadarbībā ar VISC.
  • Aptaujas pirmsskolas izglītības iestāžu pašnovērtējumam un vadītāju novērtēšanai. Izstrādātas sadarbībā ar Ventspils izglītības pārvaldi.

Tālākie soļi Edurio platformas abonēšanai

Nosūtiet savu kontaktinformāciju vai aizpildītu tabulu ar saviem datiem uz lauma.tuca@edurio.com un mēs Jums nosūtīsim papildus informāciju, lai varam noslēgt līgumu un Jūs varat sākt lietot Edurio platformu.
Abonēšanas maksa par mācību gadu skolām ir 100€ par iestādi + 1,2€ par audzēkni + PVN.

edurioillustrations-mr-edurio-3

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio