Šobrīd jau vairāk nekā 600 skolotāji un 2400 vecāki ir atbildējuši uz Edurio aptaujas jautājumiem par skolas sadarbību ar vecākiem un rezultātos ir novērojamas 2 būtiskas tendences. Pirmkārt, par savstarpējo sadarbību skolotāji vairāk uzsver klātienes tikšanās reizes, bet vecāki - ikdienas komunikāciju, kas, lielākoties ir elektroniska, kā arī sadarbību ar klašu audzinātājiem. Otrkārt, abu iesaistīto pušu atbildes parāda, ka ir jomas, par kurām nav skaidra savstarpējā vienošanās par atbildībām - vecāki norāda, ka tā ir skolotāju atbildība, skolotāji - ka vecāku. Par kurām atbildībām ir vislielākā atšķirība viedokļos? Kā panākt, ka starp skolēnu, vecākiem un skolu ir skaidras atbildības, jeb "spēles noteikumi"? Par to arī šis raksts.

Read more