ikvd_sadarbiba_ar_edurio_ontop

APTAUJĀŠANA PIRMS AKREDITĀCIJAS

APTAUJĀŠANA PIRMS AKREDITĀCIJAS

INFORMĀCIJA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

INFORMĀCIJA AKREDITĀCIJAS EKSPERTIEM

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pirms izglītības iestādes akreditācijas veic aptaujāšanu, lai uzzinātu skolēnu, vecāku un skolotāju redzējumu par skolu. Šajā lapā uzzināsiet, kā iegūtie aptauju rezultāti var palīdzēt akreditācijas ekspertiem.

APTAUJĀŠANAS PROCESS

1 nedēļu pirms akreditācijas klātienes vizītes izglītības iestādē, Jūs kā akreditācijas eksperts saņemsiet aptauju rezultātus par konkrēto izglītības iestādi PDF formātā no IKVD speciālista. Jums ir nedēļa laika, lai rezultātus detalizēti izpētītu, uzrakstītu jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes klātienē un tēmas, ko padziļināti izpētīt, ņemot vērā aptaujas rezultātus.

Akreditacijas-flow-2020-green

Kāpēc tiek veiktas aptaujas pirms akreditācijas?

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52

Lai akreditācijas eksperti varētu labāk sagatavoties klātienes vizītei skolā un produktīvāk izmantot ierobežoto laiku klātienē.
Akreditācijas eksperti pirms vizītes skolā iepazīstas ar dažādiem datiem par skolu - skolas pašnovērtējuma ziņojumu, skolas mājaslapu, skolas rezultātiem valsts pārbaudes darbos u.c., tai skaitā arī šo aptauju rezultātiem. Šīs, datu analīzes laikā, akreditācijas eksperti mēģina pēc iespējas labāk saprast skolas kontekstu, uzstāda jautājumus, kurus uzdot vizītes laikā izglītības iestādē, plāno, kādi dati viņiem vēl ir nepieciešami uz vietas skolā, lai apstiprinātu vai noliegtu izlasīto. Aptauju rezultāti ekspertiem ļauj iepazīties ar skolu detalizētāk pirms klātienes vizītes, lai produktīvāk izmantotu ierobežoto laiku klātienē un varētu uzdot precīzākus jautājumus, plānot, kuras stundas apmeklēt, ar kuriem cilvēkiem aprunāties, kurām skolas darbības jomām pievērst papildus vērību.

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00

Lai akreditācijas eksperti iegūtu papildus pierādījumus par skolas darbību.
Aptauju dati sniedz pierādījumus par skolā veiktajiem uzlabojumiem un attīstību, jo klātienē ir iespējams redzēt esošo situāciju, taču gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji var sniegt informāciju par ilgāku laika posmu. Aptauju rezultāti var sniegt informāciju, kā dažādas iniciatīvas skolā ir ieviestas. Piem. skolas direktors izstāsta, ka skola ir uzlabojusi iekšējās kārtības noteikumus. Sarunās uz vietas var noskaidrot, cik labi skolēni un skolotāji pārzina šos noteikumus, bet ne vienmēr var redzēt, kā tie tiek pielietoti un kāda tam ir ietekme. Tad palīgā nāk aptauju dati, kur ir pieejams vecāku redzējums par drošību skolā, skolēnu un skolotāju redzējums par to, kā skolā tiek organizēti procesi.


SVARĪGI: Akreditācijas ekspertiem nebūtu pareizi izdarīt spriedumus un secinājumus, balstoties tikai uz aptauju datiem, tāpēc aptauju datu apstiprināšanai un skaidrošanai ir jāizmanto arī citus datu avotus (pašnovērtējuma ziņojumus, statistiku, sarunas, stundu vērojumus, citus novērojumus, u.c.).

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09

Tendenču analīzei par Latvijas skolu darbību.
IKVD apkopo vairāku desmitu skolu veikto aptauju rezultātus noteiktā laika periodā (piem. gadā), lai skatītos uz tendencēm kopumā un kam būtu nepieciešams pievērst lielāku uzmanību.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio