Jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolā

Edurio, sadarbībā ar Skola 2030, izstrādājis divas aptaujas tieši pirmsskolām

KĀ APTAUJAS VAR PALĪDZĒT?

Ar šo mācību gadu Latvijas pirmsskolas sāk īstenot kompetenču pieeju mācību saturā. Lai veiksmīgi nonāktu galamērķī, visām iesaistītajām pusēm ir jābūt pārliecinātām, ka esam uz pareizā ceļa. Tāpēc, šajā pārmaiņu procesā, ir ļoti būtiski ik pa laikam atskatīties uz paveikto un izvērtēt, kā mums iet - cik tālu esam tikuši un kādi uzlabojumi vēl ir nepieciešami. 
parmainu-process-pii-skice

Aptauju rezultāti jums palīdzēs:

 • Novērtēt to, kas jau ir paveikts un labi izdodas;
 • Saprast, kur vēl ir izaicinājumi, kur nepieciešams atbalsts;
 • Uzzināt, kā skolotāji jūtas pārmaiņu laikā;
 • Apkopot konkrētas vajadzības, kuras lūgt pašvaldībai;
 • Saprast, kā skolotāji skatās uz vadības lomu ieviešot pārmaiņas;
 • Iegūt idejas uzlabojumiem.
arrow-down-icon-png-3
imageedit_1_2003450648

Aptauja "Jaunā satura ieviešana pirmsskolā"

Aptauja palīdzēs pirmsskolu vadībai un pašvaldībai saprast, kā jūtas pedagogi, vērtējot savu un savas pirmsskolas darbu kopumā, kā arī noskaidrot, kāds vēl atbalsts būtu nepieciešams, lai veiksmīgi ieviestu un īstenotu jauno mācību saturu. 

Aptaujas pirmajā daļā skolotāji tiek aicināti izvērtēt, kā viņiem sokas ar jaunā satura elementu ieviešanu - skolotāja darbības maiņu, kļūstot par mācību procesa plānotāju un virzītāju, kā arī par mācību jomām, caurviju prasmēm, vērtībām, ieradumiem un vērtēšanu.

Aptaujas otrajā daļā skolotāji tiek aicināti izvērtēt nepieciešamo atbalstu un kā pirmsskolā tiek organizēta sadarbība, resursi, kā skolotāji gatavojās pārmaiņām.

pii-satura-aptauja-shema
pii-satura-aptauja-shema
imageedit_3_2965495891

Aptauja "Pārmaiņu procesa vadība pirmsskolā"

Atšķirībā no jaunā satura ieviešanas aptaujas, šī aptauja ir par pašu pārmaiņu procesu - kā pirmsskolas vadība ievieš pārmaiņas un cik atvērts pārmaiņām ir skolotāju kolektīvs.

 Veiciet šo aptauju, ja esat drosmīgi un vēlaties dzirdēt atbildes uz jautājumiem, par kuriem vieglāk nerunāt - vai es ticu satura reformai, vai es saprotu, ko vadība no manis sagaida, cik daudzi kolēģi mūsu pirmsskolā ir entuziastiski par pārmaiņām?

pii-parmainu-aptauja-shema
arrow-down-icon-png-3

KAM BŪS NODERĪGI REZULTĀTI?

Aptaujas rezultāti gan pirmsskolas vadībai, gan pašvaldībai sniegs vērtīgu informāciju par jaunā mācību satura ieviešanas progresu un to, kā šajā procesā savu personīgo un savas pirmsskolas kopumā gatavību vērtē paši skolotāji.  Kas ir pirmsskolas stiprās puses? Kas ir galvenie ir izaicinājumi? Kāda palīdzība skolotājiem ir nepieciešama no pirmsskolas vadības un pašvaldības, lai spētu pilnvērtīgi īstenot jauno mācību saturu? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuri tiek apskatīti aptaujā. 

Pii-parmainu-aptauja-graph

KĀ UZSĀKT APTAUJĀŠANU?

Pirmsskolām

 1. Ieejiet savā Edurio kontā
 2. Dodieties uz sadaļu "Aptaujas"
 3. Pie skolotāju aptaujām atrodiet aptauju ar nosaukumu: "Jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolā" vai "Pārmaiņu procesa vadība pirmsskolā"
 4. Spiediet: " Izveidot jaunu aptaujāšanas periodu"
 5. Respondetu sadaļā pievienojiet visus pirmsskolas skolotājus
 6. Spiediet: "Sākt" un informējiet, kolēģus, ka aptaujāšana ir sākusies

Pašvaldībām

Lūdzu sazinieties ar Edurio izglītības speciālisti Laumu Tuču: lauma.tuca@edurio.com

Vēl nelietojat Edurio?

Uzziniet vairāk par Edurio platformas abonēšanu un vēl citām aptaujām, kuras būs Jums pieejamas!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio