ADAPTĀCIJA JAUNAJAM SATURAM UN PIEEJAI

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti, izmantojot Skola 2030 ieteikumus un aptaujas pilotskolām.
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: 1., 4., 7. un 10.klašu skolēni un vecāki, Skolotāji, kas māca šīs klases, īstenojot pilnveidoto saturu un pieeju
Mērķis: Iegūt atgriezenisko saiti par skolotāju, skolēnu un vecāku pieredzi un sajūtām, pārējot uz mācībām pēc pilnveidotā satura un pieejas.

Aptauju anotācija

2020.gada 1.septembrī visas Latvijas skolas noteiktās klašu grupās sāka mācības pēc pilnveidotā satura un pieejas. Tas ir pakēpenisks process, kas prasa pielāgošanos skolotājiem, skolēniem un vecākiem un ietekmi varēs izvērtēt pēc ilgāka laika posma. Aptaujās ir iekļauti jautājumi par pirmajām pārmaiņām, kas var būt redzamas uzreiz. Aptauju datus skolas un pašvaldības var izmantot, lai gūtu priekšstatu par skolotāju, skolēnu un vecāku pieredzi, apzinātos savas stiprās un uzlabojamās puses un uzzinātu priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.46.45
Screenshot 2020-10-05 at 09.46.30

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.44.35

Jautājumu piemēri no skolēnu aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.45.02

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio