IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

pēc jaunajiem 2021./2022. m.g. kritērijiem

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

Izstrādātājs: Edurio izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu, pirmsskolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, vecāki, skolēni
Mērķis: Iegūt iesaistīto pušu novērojumus par izglītības iestādes darbību, pierādījumus un ieteikumus turmākajam darbam. Izmantot šos datus, aktualizējot iestādes pašnovērtējuma ziņojumu.

Aptaujās ir jautājumi skolotājiem, skolēniem un vecākiem, lai iegūtu informāciju par skolas darbību kritērijos:

 • Drošība un psiholoģiskā labklājība
 • Vienlīdzība un iekļaušana
 • Infrastruktūra un resursi
 • Kompetences un sasniegumi
 • Pieejamība

 

Teacher Planning

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.
 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.
 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.
 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas.

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.
 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.
 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.
 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas (atbilstoši kritērijam "Administratīvā efektivitāte" RR1).

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.

 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.

 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas (atbilstoši kritērijam "Administratīvā efektivitāte" RR1).

Pašvērtēšanas aptauju pielietojumi:

 1. Iestādes pārvaldības un vadības darba analīzei;
 2. Pedagogu profesionālās pilnveides sistēmas un aktivitāšu izvērtēšanai;
 3. Pedagogu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izvērtēšanai;
 4. Izvērtējot saņemtās sūdzības (ātri saprotot, vai sūdzība apraksta individuālu gadījumu vai tendenci);
 5. Iegūstot datus par skolotāju, skolēnu un vecāku vispārējo apmierinātību ar iestādes kvalitāti;
 6. Uz datiem balstīta iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai.
process_with_edurio_lv

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2022-03-08 at 11.21.17
Screenshot 2022-03-08 at 11.21.50

Aptauju izstrāde

Edurio ir cieši strādājuši pie jaunās pašnovērtēšanas metodikas - Edurio izglītības speciālists Gatis Narvaišs ir vadījis darba grupas rezultatīvo rādītāju un kvalitātes līmeņu aprakstu izstrādei gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā. Aptaujas izstrādātas, ņemot vērā Edurio pieredzi metodikas izstrādē, uzdodot jautājumus, kuri pēc būtības raksturo IKVD noteiktos rezultatīvos rādītājus. Tās ir validētas ar vairākiem Latvijas skolu un pirmsskolu direktoriem, kā arī testētas visās respondentu grupās.

Abonējiet un iegūstiet piekļuvi visām Edurio aptaujām!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio