Aptaujas pirmsskolas izglītības iestāžu pašnovērtējumam un vadītāju novērtēšanai 

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi.
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un pirmsskolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, skolotāju palīgi, vecāki
Mērķis: Atbalstīt pirmsskolu vadību komandas gatavojot savu izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumus, kā arī veicot iestāžu vadītāju pašnovērtējumus. Tāpat arī šīs aptaujas palīdzēs veicināt pašvaldības un pirmsskolu sadarbību attiecībā uz datu apmaiņu par iestāžu pašnovērtējumu un vadītāju novērtēšanu.

Aptauju anotācija

Aptauju moduļi ir organizēti balstoties uz IKVD izstrādātajām jomām un kritērijiem, izceļot būtiskāko par iesaistīto pušu viedokļiem par šīm tēmām. Aptaujas rezultāti sniegs pamatojumu, uz kuru balstīt secinājumus priekš iestāžu un vadītāju pašnovērtējumiem, kā arī ļaus izvirzīt prioritārās jomas turpmākam darbam, tai skaitā, nosakot mērķus un uzdevumus nākamajam mācību gadam

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Screenshot 2019-09-12 at 15.23.09
Screenshot 2019-09-12 at 15.23.51

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio