APTAUJA MŪZIKAS, MĀKSLAS UN SPORTA SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMAM

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti sadarbībā ar IKVD un profesionālās ievirzes skolu direktoriem
Aptaujas rezultāti paredzēti: profesionālās ievirzes skolu  (mūzikas, mākslas, sporta) vadībai un Izglītības pārvaldēm/nodaļām 
Respondenti: Mūzikas, mākslas un sporta skolu skolotāji, treneri un vecāki
Mērķis: Gatavojoties profesionālās ievirzes skolas akreditācijai, ievākt daudzpusīgus datus, lai tos izmantotu skolas pašnovērtējuma veikšanai. 

Aptauju anotācija

Aptaujas veidotas, sadarbojoties ar IKVD ekspertiem un mūzikas, mākslas un sporta skolu direktoriem. Aptaujās iekļautas visas tās likumā noteiktās jomas un kritēriji, kurus iespējams izmērīt ar aptauju palīdzību. Skola iegūtos datus var izmantot, lai izvērtētu procesa un rezultāta kvalitāti. Iesakām šīs aptaujas izmantot ne tikai īsi pirms skolas akreditācijas, bet jau ilgtermiņā, sistemātiski ievācot datus pa daļām vairāku gadu garumā. Šāda pieeja palīdzēs gan laicīgāk sagatavoties akreditācijai, gan arī vēl mērķtiecīgāk strādāt ar ievāktajiem datiem, plānojot un īstenojot uzlabojumus savā izglītības iestādē.

Aptaujās iekļautās tēmas:

  • Komunikācija un sadarbība
  • Skolas infrastruktūra un resursi
  • Skolas mikroklimats
  • Profesionālā pilnveide
  • Iestādes darba organizācija un attīstība
  • Vispārīgā apmierinātība
  • Mācību pasākumi

Jautājumu piemēri no skolotāju/treneru aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 10.48.43
Screenshot 2020-10-05 at 10.50.28
Screenshot 2020-10-05 at 10.52.49

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 10.54.30
Screenshot 2020-10-05 at 10.53.57
Screenshot 2020-10-05 at 10.56.32

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio