VAI EDURIO APTAUJAS JOPROJĀM IR ANONĪMAS, JA ES PIESLĒDZOS AR SAVU E-KLASES VAI MYKOOB KONTU?

  • Jā, aptaujas ir anonīmas arī tad, kad respondents pieslēdzas ar savu E-klases vai Mykoob kontu. Uzsākot aptaujas pildīšanu, E-klases vai Mykoob pieejas datus ir nepieciešams ievadīt, lai Edurio sistēma atpazītu izglītības iestādi, no kuras Jūs esat un varētu saglabāt Jūsu atbildes pie atbilstošās iestādes. Vadība un pašvaldības pārstāvji redz iesniegtās atbildes tikai apkopotā veidā. Jūsu vārds nekad netiek norādīts rezultātos, ja vien pats to nebūsiet uzrakstījis kādā no atvērtajām atbildēm.
  • Skolotāju aptaujās skolas Edurio administratoram ir iespēja redzēt, kurš skolotājs ir pildījis un kurš nav pildījis aptauju, bet ne pašu atbilžu saturu. Tas ir paredzēta tam, lai skolas Edurio administratoram būtu iespēja atgādināt par aptauju tiem respondentiem, kuri to vēl nav sākuši pildīt.
Kāpēc vajag anonīmas aptaujas?

Anonimitāte garantē to, ka iegūtas atbildes būs objektīvas, jo respondents jutīsies droši paust savas īstās domas un viedokli.

Kāpēc nevar pildīt vienkārši ar saitēm?

Var! Bet tad pastāv risks, ka nebūs precīzi nosakāms, kas tieši šo aptauju ir aizpildījis, jo saite var tikt pārsūtīta un aizpildīta nenoteiktu skaitu reižu. E-klases vai Mykoob autorizēšanās garantē to, ka katrs respondents aptauju var aizpildīt tieši vienu reizi.

Izņēmuma gadījumi – riski
  • Respondents pats kādā no atvērtajām atbildēm ir ierakstījis savu vārdu vai citu ļoti specifisku, sevi identificējošu informāciju.
  • Mazos kolektīvos vai klasēs var potenciāli atpazīst kādu respondentu specifiskas valodas lietojuma dēļ.
  • Retos gadījumos tiek veiktas neanonīmas aptaujas*. Bet šajos gadījumos tas vienmēr būs minēts ievadtekstā. Neanonīmas aptaujas var izveidot tikai ar Edurio konsultanta palīdzību, kas nozīmē, ka nav iespējama negodprātīga rīcība no pašvaldības vai izglītības iestādes puses. 

SVARĪGI: Ja respondenti netiek informēti par to, ka aptauja nav anonīma, tas ir uzskatāms par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pārkāpumu.

* Pārsvarā šīs apjautas netiek veiktas kā viedokļu aptaujas, bet specifiskas aptaujas tieši par praktiskiem jautājumiem, kur aptaujas veidotājam ir svarīgi zināt, kuram tieši vadītājam un/vai pedagogam jāsniedz atbalsts. Piemēram, par profesionālo pilnveidi, mācību līdzekļiem, IT nodrošinājumu utt.

Screenshot 2021-08-28 at 16.01.02
Screenshot 2021-08-28 at 16.03.17
Screenshot 2021-08-28 at 16.03.23
Screenshot 2021-08-28 at 16.03.29
Screenshot 2021-08-28 at 16.03.32
Screenshot 2021-08-28 at 16.03.36
Screenshot 2021-08-28 at 16.06.02
Screenshot 2021-08-28 at 16.06.04

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio