EDURIO APTAUJAS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Domājot par atbalstu skolu ikdienas darbā ārkārtējās situācijas laikā, esam sagatavojuši vairākas aptaujas. Tās palīdzēs sekot līdzi ikdienas darbam, īstenojot attālināto mācību procesu, apzināt veiksmes un izaicinājumus, un pats galvenais - iegūtie rezultāti palīdzēs operatīvi pielāgot attālināto mācību procesu, uzlabojot tā kvalitāti.

Visas aptaujas jau ir ievietotas Edurio aptauju bibliotēkā un ir atrodamas sadaļā "Aptaujas". Skolām, kuras vēlas izmantot aptauju, ir jāpievieno aptaujai respondenti, jānospiež "Sākt aptauju" un jāaicina respondenti aizpildīt aptauju (skolotāji un skolēni var autorizēties ar e-klases vai mykoob paroli, vecākiem nosūtiet unikālo saiti). Instrukciju aptauju aktivizēšanai atradīsiet šeit 

Asset 12
Asset 13
Asset 11 (1)
Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
Screenshot 2020-03-26 at 16.34.16
Aptauja: Iknedēļas aptauja par attālināto mācību procesu.

Aptaujas mērķis ir ātri un kodolīgi saprast, kā aizgājušo mācību nedēļu vērtē skolotāji, skolēni un vecāki. Kas izdevās vislabāk un, kas būtu uzlabojums. Iegūtie rezultāti palīdzēs skolas vadībai redzēt, ko ir vērts turpināt, ko uzlabot - operatīvi pielāgojot savu darbu. Ņemot vērā to, ka rekomendējam šo aptauju veikt katras nedēļas noslēgumā, aptaujā ir tikai 4 jautājumi.  

Rekomendācijas aptaujas īstenošanai:

  • Veikt šo aptauju regulāri - katru vai katru otro nedēļu. Veicot aptauju atkārtoti būs iespēja salīdzināt rezultātus katras nedēļas griezumā.
  • Noteikt šai aptaujai konkrētu dienu, kad visi respondenti zina, ka būs jāizvērtē pagājusī nedēļa. Ieviest to kā tradīciju un konsekventi pie tās pieturēties. 
  • Lūgt palīdzību rezultātu apkopošanā. Piemēram, katras klases skolēnu un vecāku aptauju rezultātus apkopo klases audzinātājs un informē skolas vadību. 
  • Ņemot vērā, ka aptaujā ir tikai 4 jautājumi, varat tos pārrunāt arī mutiski, ja skolā organizējat, piemēram videozvanus ar kolēģiem skolēniem vai vecākiem.
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
Screenshot 2020-03-26 at 16.34.11
Aptauja skolēniem par mācību procesu

Aptaujas mērķis ir jau daudz padziļinātāk noskaidrot skolēnu viedokli par attālināto mācību procesu. Cik labi tas funkcionē, kā skolēns vērtē pats savu darbu un iesaisti? Aptaujā ir 13 jautājumi. Aptauja izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieku metodiskajā darbā Oskaru Kaulēnu. 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio