KĀPĒC MAN RĀDĀS DAŽAS KLASES ZAĻAS, DAŽAS PELĒKAS?

Klases, kas ir gaiši zaļā krāsā, ir klases, kurās veiksmīgi ir ienākuši skolēni, autorizējoties caur E-klasi vai Mykoob. Pelēkajās klasēs vēl nav reģistrēts neviens lietotājs no E-klases vai Mykoob.
klases krāsas

Šī attēla piemērā ir redzams, ka vairumā klašu ir ienākuši skolēni caur E-klasi vai Mykoob, bet tikai 1.a un 3.b klasē nav šādi ienākuši skolēni. Šādā gadījumā nav pamata uztraukumam, jo, iespējams, neviens skolēns pagaidām vēl nav mēģinājis ienākt.

Tiklīdz kāds no skolēniem autorizēsies sistēmā caur E-klasi vai Mykoob, attiecīgā klase iekrāsosies viegli zaļā krāsā, tādējādi paziņojot, ka klase ir veiksmīgi validēta mūsu sistēmā.

Man rādās vairākas klases ar vienādiem nosaukumiem, bet dažas zaļas, dažas pelēkas, kāpēc tā?

Tas notiek tādos gadījumos, ja klases nosaukums nesakrīt ar to, kāds tas ir ierakstīts E-klasē vai Mykoob. Šādā situācijā aicinām izvēlēties gaiši zaļo klasi, kas mūsu sistēmā ir validēta. Šādos gadījumos visbiežāk klases nosaukums ir rakstīts manuāli un ticis uzrakstīts neprecīzi (piemēram, E-klasē "2.a" klase ir ar punktu aiz cipara, bet manuāli ir ierakstīts bez punkta, "2a", vai ar lieku atstarpi starp ciparu un punktu, "2. a", kā ilustrēts attēlā).

klases ar kļūdām

Šajā piemērā redzams, ka nosaukums klasēm atšķiras par vienu atstarpi, tāpēc skolēni šādā klasē nevarēs autorizēties, un aptaujās šādu klasi nevajadzētu izmantot. Šajā piemērā arī redzams, ka ir arī pareizā klase, kura ir zaļā krāsā, kas nozīmē, ka mūsu sistēma šo klasi ir validējusi (tajā ir veiksmīgi ienākuši skolēni caur E-klasi, vai Mykoob).

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio