EQAVET QSkills kvalitātes datu vākšanas un analīzes instruments

Edurio izstrādāja sistēmu – Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (turpmāk – EACEA) Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points finansētā projekta Nr. 586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP ietvaros EQAVET 5. un 6. indikatora kvalitātes datus vākšanas, apkopošanas un analīzes līdzekli.

Izstrādes periodā Edurio pielāgoja un uzlaboja skolu aptaujāšanas un datu vizualizācijas platformu, lai izpildītu Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzības.

download
EQAVET-Master-logo-hi-res

 Galvenās projekta ietvaros izstrādātā instrumenta funkcionalitātes

Pieslēgšanās ar skolsistēmām

8

Atvieglotam datu ievākšanas procesam un lai paaugstinātu respondentu identitātes uzticamību tika izstrādāta iespēja sasaistīt platformu ar skolsistēmām E-klase un Mykoob.

  • Skolas var izvēlēties asociēt Edurio kontu ar atbilstošo skolsistēmu.
  • Pēc aptaujas aktivizācijas respondenti var pieslēgties, izmantojot skolsistēmas autorizāciju.

  • Iepriekš sagatavotu respondentu datu gadījumā, pieslēdzoties ar skolsistēmu, lietotājs tiek atpazīts un ielaists atbilstošajā sagatavotajā Edurio respondenta kontā.

 

Apmācāmo, absolventu, prakšu vadītāju un darba devēju aptaujāšana

Lai nodrošinātu iespēju ievākt atgriezenisko saiti no respondentiem par noteiktām prakses vai darba vietām vai noteiktiem absolventiem vai praktikantiem, tika izstrādāta aptauju respondentu un tēmu relāciju sistēma.

  • Praktikants vai absolvents aizpildot aptauju var sniegt kontaktinformāciju par savu darba vietu un tiešo vadību.

  • Pēc informācijas sniegšanas, sistēma var izsūtīt automatizētu pieeju prakses vadītāja vai darba devēja aptaujai par praktikantu vai absolventu.

  • Rezultātu vizualizācijas instrumentā tiek nodrošināta kontekstuālā sasaiste starp prakses vadītāju un darba devēju un praktikantu un absolventu datu analīzei.

 

Capture

Pielāgoto e-pastu un pieslēgšanās sistēma

e-pasts-absolventam-2

Lai nodrošinātu efektīvu respondentu informēšanu par aptauju un atvieglotu skolām administratoru pieeju platformai, tika izstrādāta lietotāju apzināšanas un aptauju izplatīšanas sistēma, lai risinātu problēmu, ka profesionālajā izglītībā kontakts ar respondentiem ir attālinātāks.

  • Var tikt nosūtītas ar IKVD un EQAVET zīmoliem personalizēti epasti, kas dod pieeju aptauju pildīšanai.

  • Ir iespējams personalizēt epasta saturu respondentu iestādi un vārdu un uzvārdu.

  • Ir izveidota drošā pieslēgšanās, kas saites noplūšanas gadījumā neļautu piekļūt svešam Edurio kontam.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio