IKNEDĒĻAS APTAUJA ATTĀLINĀTO MĀCĪBU IZVĒRTĒŠANAI

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai, klases audzinātājiem
Respondenti: Skolotāji, skolēni, vecāki
Mērķis: Saprast, kā ir noritējušas attālinātās mācības konkrētas nedēļas ietvaros, apzināt labo praksi un kādas izmaiņas nepieciešams ieviest

Aptauju anotācija

2020.gada pavasarī ārkārtējās situācijas laikā visās Latvijas skolās mācības notika attālināti un iknedēļas aptaujas bija ērts veids skolām noskaidrot, kā norit mācību process un kādi ir priekšlikumi uzlabojumiem. Jaunajā mācību gadā skolas var izvēlēties īstenot mācības klātienē vai attālināti. Izmantojot iepriekšējā perioda aptauju pieredzi, esam uzlabojuši iknedēļas aptauju, veidojot to pārskatāmāku un ar iespēju salīdzināt dažādu nedēļu aptauju datus.

Īsajās iknedēļas aptaujās ir iekļauti jautājumi par to, cik skaidra ir skolas saziņa ar skolēniem un vecākiem, kādos formātos skolotāji skaidro mācību vielu, cik pieejamas ir konsultācijas, ar kādiem izaicinājumiem saskaras skolotāji. Aptaujas palīdz arī apzināt labo praksi skolā un priekšlikumus uzlabojumiem. 

Iknedēļas aptaujas datus skolas var izmantot, lai ātri iegūtu atgriezenisko saiti no skolotājiem, skolēniem un vecākiem par attālināto mācību procesu, apzinātu labo praksi un riska momentus. Dažādu nedēļu dati ir ērti salīdzināmi, un tas palīdz izmērīt veikto izmaiņu ietekmi.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.54.03
Screenshot 2020-10-05 at 09.54.12

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.55.17

Jautājumu piemēri no skolēnu aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.54.41

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio