ikvd_sadarbiba_ar_edurio_ontop

Biežāk uzdotie jautājumi par aptaujāšanu pirms akreditācijas
 

Kāpēc tiek veiktas šīs aptaujas?
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) veic izglītības iestāžu akreditāciju Latvijā. Akreditācijas eksperti viesosies skolā, lai izpētītu tās darbību, sniegtu savu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem. Šajā procesā ir svarīgi uzzināt arī skolēnu, vecāku un skolotāju redzējumu par skolu, tāpēc lūdzam Jūs aizpildīt aptauju, atbildot uz jautājumiem par Jūsu pieredzi ar skolu.

Kādi jautājumi ir aptaujās?
Skolēnus aicinām atbildēt uz 31 jautājumu par mācību procesu, drošības sajūtu skolā, skolas pasākumiem, telpām un resursiem, savstarpējām attiecībām.
Vecākus un aizbildņus aicinām atbildēt uz 25 jautājumiem par sadarbību ar skolu, par skolas vidi, par skolas resursu un atbalsta pieejamību viņu bērnam.
Skolotājus aicinām atbildēt uz 26 jautājumiem par mācību procesu un darba organizāciju skolā, par savstarpējo sadarbību un skolas vidi, par telpām un resursiem.

Vai manas sniegtās atbildes ir anonīmas?
Jā, gan skolēnu, gan skolotāju, gan arī vecāku sniegtās atbildes ir anonīmas, ja vien Jūs neierakstāt savu vārdu, uzvārdu, vai citu informāciju, kas Jūs var identificēt kāda jautājuma atbildē.

Kas veic šo aptauju norisi?
Aptaujas veic IKVD. Edurio nodrošina aptauju platformu un rezultātu apkopošanu. Ar rezultātiem primāri strādā akreditācijas eksperti un izglītības iestāde nodod informāciju skolēniem, vecākiem un skolotājiem, aicinot aizpildīt aptaujas.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio