KĀ VAR AKTIVIZĒT APTAUJU?

Pēc vēlamās aptaujas izveides vai izvēles un pielāgošanas Jums tai ir jāpievieno respondenti un jānospiež poga "Sākt aptauju"!

kā aktivizēt aptauju
Svarīgi: Ziņa par aptaujas sākšanos nenonāk automātiski pie respondentiem. Jums respondenti ir jāinformē pašiem.

Iesakām izmantot visus Jums pieejamos saziņas kanālus. Tā var būt vēstule E-klasē vai Mykoob, vai skolas e-pastā. Labi saziņai mēdz noderēt arī respondentu informēšana WhatsApp grupās, jo Edurio aptaujas ir ērti pildāmas arī viedtālruņos.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio