KĀ AKTIVIZĒT CENTRALIZĒTĀS APTAUJAS?

Laik aktivizētu centralizēto aptauju, Jums tai ir jāpievieno respondenti un jānospiež poga “Sākt aptauju”.

kā aktivizēt aptauju

Informāciju par centralizēto aptauju parasti nosūta skolas vadībai. Pēc informācijas saņemšanas no Jūsu Izglītības pārvaldes vai nodaļas, ka aptaujāšana ir sākusies, aptauja automātiski parādīsies sadaļā "Aptaujas".  Tās parasti ir redzamas violetā krāsā. (Attēlā piemērs ar pirmsskolu aptauju.)

Screenshot 2019-03-08 at 10.32.39
Svarīgi: Ziņa par aptaujas sākšano NENONĀK pie respondentiem automātiski. Jums tie ir jāinformē pašiem.

Iesakām izmantot visus Jums pieejamos saziņas kanālus. Tā var būt vēstule E-klasē vai Mykkob. Tā var ziņa, ka nosūtīta uz skolas epastu. Labi strādā arī respondentu informēšana Whatsapp grupās, jo Edurio aptaujas ērti pildāmas arī telefonos.  Ja tomēr ir situācija, kad aptauja ir sākta un ir nepareizi pievienots respondents/i, tad:

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio