KĀ ATŠĶIRAS SKOLOTĀJU, SKOLĒNU, VECĀKU APTAUJAS?

Aptaujas atšķiras pēc aptauju satura, kas ir pielāgots katrai respondentu grupai, un pēc tā, kā notiek piekļuve aptaujas aizpildīšanai.

Ja izglītības iestāde izmanto E-klasi vai Mykoob, tad gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki aptaujas var aizpildīt, autorizējoties ar E-klases vai Mykoob parolēm.

Vecāku aptauju tips ir īpašs izņēmums – ņemot vērā, ka vecāki tipiski ir visgrūtāk sasniedzamā respondentu grupa un ka nereti arī daļa vecāku neizmanto vai ir ikdienā piemirsuši savas E-klases vai Mykoob paroles, esam padomājuši par sistēmu, kā atvieglot vecāku aptaujāšanu. Aptaujas sadaļā "Respondenti", pievienojot klašu grupas, kuru vecākus gribat aptaujāt, Edurio sistēma automātiski izveidos saiti uz aptauju katrai klasei. Attiecīgi, nododot šo saiti vecākiem e-pastā, E-klases vai Mykoob pastā vai WhatsApp, vai citādi, viņi aptaujai piekļūst uzreiz – bez autorizēšanās/pieejas datu ievadīšanas.

Nepieciešamības gadījumā vecāku tipa aptauju ar saitēm var izmantot skolēnu un/vai pedagogu aptaujāšanai, ja nevēlaties, ka viņi izmanto autorizēšanos. Bet brīdinām, ka tad nav iespējams garantēt datu uzticamību, jo jebkurš ar saiti aptauju var pildīt nenoteiktu skaitu reižu, atkārtoti dodoties uz aptauju un to aizpildot. Ja apsverat pielietot vecāku tipa aptaujus šādam pielietojumam, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot atbalsta čatā vai uz atbalsts@edurio.com, un norādiet, kuru aptauju vēlaties palaist ar saitēm!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio