KĀ AIZPILDĪT APTAUJU, AUTORIZĒJOTIES AR E-KLASI VAI MYKOOB?

  • Lai aizpildītu aptauju, autorizējoties ar E-klasi vai Mykoob, lūdzu, dodieties šo adresi: https://edurio.com/users/login 
  • Nospiediet sev atbilstošo Mykoob vai E-klasi autorizēšanās pogu un ievadiet savus pieejas datus, lai ienāktu mūsu sistēmā attiecīgi caur Mykoob vai E-klasi un aizpildītu aptauju!
Autorizēšanās ar Eklasi vai Mykoob

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio