KĀ VAR NOSLĒGT APTAUJU?

  • Lai noslēgtu aptauju, dodieties uz atbilstošo aptauju un spiediet pogu "Apturēt aptauju"! Šajā brīdī aptauja ir "iepauzēta", bet ne pabeigta.
  • Ja vēlaties aptauju pilnība noslēgt, spiediet pogu "Pabeigt aptauju"!
kā noslegt aptauju

Svarīgi: Ja aptauja tiek veikta centralizēti (aptaujāšanu veic pašvaldība, izglītības pārvalde, Izglītības un Zinātnes ministrija u.tml.), tad Jums ir iespēja aptauju tikai apturēt, nevis to noslēgt. Aptaujas tad tiks noslēgtas centralizēti datumā, par kuru būs vienojušies aptaujas veidotāji un Edurio.

Īpašos gadījumos, ja esat saņēmu atļauju no pašvaldības un/vai izglītības pārvaldes, aptauju iespējams noslēgt arī ātrāk tieši Jūsu izglītības iestādē. Šādos gadījumos sazinieties ar Edurio atbalstu, rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@edurio.com vai Edurio platformas čatā.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio