KĀ PIEVIENOT APTAUJAI RESPONDENTUS? 

Respondentu pievienošana ir atkarīga no aptaujas mērķauditorijas. 

Konkrētajai aptaujai pievienotās klases un skolotāji parādīsies sadaļā "Respondenti", tabulā "Aktīvie respondenti" (zaļā krāsā). Pirms aptauja ir uzsākta, respondentus ir iespējams noņemt nospiežot redzamo "X" uz respondenta vai klases nosaukuma, bet, ja aptauja jau ir sākta, respondentus ir iespējams tikai pievienot. Noņemt respondentus, kad aptauja ir sākta nav iespējams! Tāpēc, lūdzu, pirms aptaujāšanas perioda sākšanas rūpīgi pārliecinieties par to, vai respondentu saraksts ir atbilstošs. 

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52

Aptauja SKOLĒNIEM

Skolēni autorizējas Edurio platformā, izmantojot savu E-klases vai Mykoob paroli, un tiem pieejamās aptaujas ir atrodamas viņu kontā. Respondentus pievieno sadaļā "Respondenti", izvēloties klases, kuru skolēniem ir paredzēta aptauja. Ir iespējams pievienot kā respondentu grupas klases atsevišķi vai arī pievienot visas klases.

Ka pievienot respondentus Aptauja skolēniem

*Kā pievienot audzēkņus aptaujai prof. ievirzes skolās, skatīt šeit: Prof. ieviržu skolu audzēkņu aptaujas

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00

Aptauja SKOLOTĀJIEM

Skolotāji autorizējas Edurio platformā, izmantojot savu E-klases vai Mykoob paroli, un tiem pieejamās aptaujas ir atrodamas viņu kontā. Respondentus pievieno sadaļā "Respondenti", izvēloties skolotājus, kuriem aptauja ir paredzēta. Ir iespējams pievienot kā respondentus atsevišķus skolotājus vai arī pievienot visus skolotājus. 

skolotāji
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09

Aptauja VECĀKIEM

Vecākus aptaujai pievieno kā klasi, sadaļā "Respondenti" nospiežot uz klases nosaukuma. Atbilstošās klases vecāki aptauju var aizpildīt, izmantojot klasei atbilstošo saiti uz aptauju vai autorizējoties Edurio platformā E-klases vai Mykoob paroli ar savu vecāka kontu.

vecāki

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio