KĀ VAR PIEVIENOT JAU ESOŠAI APTAUJAI JAUNU VAI AIZMIRSTU RESPONDENTU?

Ja aptauja jau ir sākta un esat aizmirsuši pievienot respondentu, vai ir jauns respondents, kuru nepieciešams pievienot aptaujai, to varat izdarīt sadaļā "Aptaujas". Konkrētās aptaujas sadaļā "Respondenti" nospiediet uz iztrūkstošās klases vai pedagoga vārda un respondents tiks pievienots aptaujai.
jauns respondents aizmirts

Svarīgi: Ja aptauja ir sākta, tad respondentus ir iespējams tikai pievienot. Noņemt respondentus, kad aptauja ir sākta nav iespējams. Tāpēc, lūdzu, pirms spiediet pogu "Sākt aptauju" rūpīgi pārliecinieties par to, vai visi pievienotie respondenti ir atbilstoši!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio