KĀ RESONDENTI ZINĀS, KA APTAUJĀŠANA IR SĀKUSIES? 

Veiksmīgam aptaujāšanas procesam ļoti svarīga loma ir laicīgai un skaidrai komunikācijai. Svarīgi ir ne tikai informēt respondetus, ka aptaujāšana ir sākusies, bet vēlams arī jau iepriekš pabrīdināt, ka šādas aptaujas tiek plānotas un kādam nolūkam tās tiks izmantotas. Mūsu pieredze rāda, ka respondentu atsaucība lielā mērā ir atkarīga tieši no skolas vai pirmsskolas komunikācijas pirms tam un aptaujāšanas procesā. 

Lai informētu respondetus, var izmantot dažādas pieejas:

  1. Skolotājus un skolēnus iesakām informēt klātienē, sapulcēs vai citās tikšanās reizēs. Ja izmantojat E-klasi, Mykoob, e-pastus vai kādus citus kanālus elektroniskai saziņai, atgādinājuma ziņu noteikti iesākām sūtīt arī šeit. Skolēnu aptaujāšanu var uzticēt arī katras klases audzinātājam.
  2. Savukārt vecāku uzrunāšana var izrādīties nedaudz sarežģītākā, tāpēc iesakām viņus uzrunāt un informēt, izmantojot pēc iespējas dažādākus veidus. Tie var būt klātienes tikšanās, piemēram, vecāku sapulcēs, e-pasti, ziņa Whatsapp grupā utt. 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio