Liepāja IP logo

EDURIO LIEPĀJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Aicinām iepazīties ar informāciju šajā lapā. Tā atbildēs uz pamatjautājumiem par centralizēto aptaujāšanu 2020. gada pavasarī

 

surveys_for_schools
Liepājas izglītības pārvalde ir uzsākusi darbu pie “Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2020.-2025. gadam” izstrādes. Lai Koncepcijas izstrādes ietvaros tiktu ņemts vērā iesaistīto pušu viedoklis, kā arī daudzpusīgs esošās situācijas un katras izglītības iestādes potenciāla izvērtējums, jau tagad – martā un aprīlī – norisināsies plaša iesaistīto pušu anketēšana. Aptauju norise tiek organizēta sadarbībā ar Edurio. Izmantojot Edurio platformu, kopskaitā tiks īstenotas 9 aptaujas (iesaistot gan izglītības iestāžu vadības komandas, gan pedagogus un darbiniekus, gan vecākus un izglītojamos).

Aptaujāšana norisināsies līdz 10. aprīlim!

Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2020.-2025. gadam izstrādes ietvaros plānotās aptaujas:

Skolām BEZ pirmsskolu grupām 4 aptaujas:

 • Skolu vecāku aptauja 
 • Skolu pedagogu/darbinieku aptauja
 • Skolu vadības aptauja 
 • 8.-9. klašu izglītojamo aptauja 


Pirmsskolām 3 aptaujas:

 • Pirmsskolu vecāku aptauja
 • Pirmsskolu pedagogu/darbinieku aptauja 
 • Pirmsskolu vadības aptauja 

Skolām AR pirmsskolu grupām 6 aptaujas:

 • Skolu vecāku aptauja 
 • Skolu pedagogu/darbinieku aptauja
 • Skolu vadības aptauja 
 • 8.-9. klašu izglītojamo aptauja 
 • Pirmsskolu vecāku aptauja 
 • Pirmsskolu pedagogu/darbinieku aptauja 

Interešu izglītības iestādēm 2 aptaujas:

 • Interešu izglītības iestāžu vadības aptauja 
 • Interešu izglītības iestāžu pedagogu/darbinieku aptauja 

INFORMĀCIJA, KĀ UZSĀKT APTAUJĀŠANU

Asset 6@2x
KĀ NOTIKS APTAUJĀŠANAS PROCESS?

Aptaujāšanas procesam ir vairāki soļi:

 1. Sagatavošanās. (Dara skolas Edurio administrators)
 2. Aptauju aktivizēšana skolas Edurio kontā. (Dara skolas Edurio administrators)
 3. Respondentu pievienošana un informēšana par aptaujāšanas sākšanos. (Dara skolas Edurio administrators)
 4. Datu ievākšana. (Notiek automātiski, respondentiem pildot aptaujas)
 5. Aptaujas noslēgšana. (Notiks automātiski)
 6. Rezultātu analīze. (Dara Liepājas Izglītības pārvalde)
Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
 SKOLAS EDURIO KONTA SAGATAVOŠANA
 1. Ieejiet savas izglītības iestādes Edurio administratora kontā.
 2. Sadaļā “Lietotāji” veiciet izglītības iestādes datu importu. (Ja šajā mācību gadā esat to jau veikuši, tad šo soli varat izlaist.)
 3. Sadaļā "Lietotāji" pievienojiet E-klases autorizāciju. Šī funkcija ļauj respondentiem piekļūt aptaujām, pieslēdzoties ar viņu E-klases lietotājvārdu un paroli. Tas ievērojami atvieglos aptaujāšanas procesu. 
Screenshot 2019-03-04 at 13.52.11
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
APTAUJU AKTIVIZĒŠANA SKOLAS EDURIO KONTĀ

Visas aktuālas aptaujas, ko Liepājas Izglītības pārvalde veic centralizēti atradīsiet sadaļā "Aptaujas". Atkarībā no izglītības iestādes, jūsu Edurio kontā būs ievietotas tikai tās aptaujas, kas attiecas uz jūsu izglītības iestādi (skat. lapas augšpusē). Edurio nodrošina trīs veidu aptaujas - skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Lūdzu sekojiet instrukcijām, kā aktivizēt katru no šīm aptaujām.

 1. Dodieties uz sadaļu “Aptaujas”.
 2. Izvēlieties sev aktuālo aptauju pēc nosaukuma. (Pēc tam tās pašas darbības atkārtojiet arī ar pārējām aptaujām).
 3. Klikšķinot uz nosaukuma atvērsies vēlamā aptauja.
 4. Sadaļā “Respondenti” pievienojiet katrai aptaujai atbilstošos respondentus.
 5. Pēc respondentu un iestatījumu saglabāšanas spiediet pogu “Sākt aptauju” un informējiet respondentus, ka aptaujāšana ir sākusies!

Respondenti:

 • Pedagogu aptaujai pievienot – visus izglītības iestādes pedagogus.
 • Vadības aptaujai pievienojiet visus tos kolēģus, kas ir skolas vadības komandā. (Direktors, vietnieki, utt.)
 • Skolēnu aptaujai pievienot – visas 8.un 9. klašu grupas.
 • Vecāku aptaujai pievienot – visas klašu grupas.
  SVARĪGI: Vecāku aptaujai skolās, sistēma automātiski izveidos klases 1.-12. Ja Jūsu skolā ir vairākas paralēlklases, Jums tās jāpievieno manuāli, spiežot “Jauna grupa”.

4 aptaujas skolām BEZ pirmsskolas grupām

Screenshot 2020-03-30 at 18.51.41

6 aptaujas skolām AR pirmsskolas grupām

Screenshot 2020-03-30 at 18.53.27

3 aptaujas pirmsskolām

Screenshot 2020-03-30 at 19.02.43
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09
APTAUJU AIZPILDĪŠANA
 • Skolotāju un skolēnu aptaujas
 1. Ja jūsu izglītības iestādei IR pieejama E-klase vai Mykoob un Jūs esat pievienojis E-klases vai Mykoob autorizāciju (skatīt. 1. punktu), tad skolotāji un skolēni var piekļūt savām aptaujām Edurio mājas lapā https://edurio.com/users/login , spiežot uz E-klases vai Mykoob ikonas ar savām parolēm.
 2. Ja Jūsu izglītības iestādē NAV pieejama E-klase vai Mykoob, tad visiem skolotājiem un skolēniem var lejupielādēt un iedot Edurio paroles. Tās var atrast sadaļā “Lietotāji”. 
Screenshot 2019-03-07 at 13.48.16

Vecāku aptaujas. Lai atvieglotu aptaujas pildīšanas procesu vecākiem, katrai klašu grupai sadaļā “Respondenti” ir pieejama sava saite. Uz tās uzspiežot, vecākam uzreiz atvērsies aptauja. Šī saite ir jānodod klašu audzinātājiem ar lūgumu to pārsūtīt visiem atbilstošās klases vecākiem. 

Screenshot 2019-03-14 at 13.51.25
Asset 1@2x
KĀ RESPONDENTI ZINĀS, KA APTAUJĀŠANA IR SĀKUSIES?

Veiksmīgam aptaujāšanas procesam ļoti svarīga loma ir laicīgai un skaidrai komunikācijai. Svarīgi ir ne tikai informēt respondetus, ka aptaujāšana ir sākusies, bet vēlams arī jau iepriekš pabrīdināt, ka šādas aptaujas tiek plānotas un kādam nolūkam tās tiks izmantotas. Mūsu pieredze rāda, ka respondentu atsaucība lielā mērā ir atkarīga tieši no skolas vai pirmsskolas komunikācijas pirms tam un aptaujāšanas procesā. 

Lai informētu respondetus, var izmantot dažādas pieejas:

 1. Skolotājus un skolēnus iesakām informēt klātienē, sapulcēs vai citās tikšanās reizēs. Ja izmantojat E-klasi, Mykoob, e-pastus vai kādus citus kanālus elektroniskai saziņai, atgādinājuma ziņu noteikti iesākām sūtīt arī šeit. Skolēnu aptaujāšanu var uzticēt arī katras klases audzinātājam.
 2. Savukārt vecāku uzrunāšana var izrādīties nedaudz sarežģītākā, tāpēc iesakām viņus uzrunāt un informēt, izmantojot pēc iespējas dažādākus veidus. Tie var būt klātienes tikšanās, piemēram, vecāku sapulcēs, e-pasti, ziņa Whatsapp grupā utt. Jūsu ērtībai esam sagatavojuši arī atsevišķu rakstu, kurā aprakstītas dažādas vecāku iesaistes metodes.  LASĪT RAKSTU

LAI VEIKSMĪGA APTAUJĀŠANA!

  Ja Jums rodas jautājumi vai nepieciešams atbalsts Edurio lietošanā, lūdzu, rakstiet čatā Edurio platformā vai uz atbalsts@edurio.com

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio