ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS APTAUJAS SKOLĀM UN PIRMSSKOLĀM

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti sadarbībā ar VISC
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un izglītības iestāžu vadībai.
Respondenti: Skolā - skolotāji, skolēni un vecāki. Pirmsskolā - skolotāji, vecāki.
Mērķis: Organizācijas kultūras aptaujas mērķis ir noskaidrot respondentu veidokli par izglītības iestādes iekšējo kultūru, sadarbību un komunikāciju. Tāpat šī aptauja var kalpot kā labs palīgmateriāls, plānojot un piedāvājot iestādes kolektīvam rāmējumu jeb principus uz izaugsmi vērstai savstarpējai sadarbībai.

Aptauju anotācija

Organizācijas kultūras aptauju jautājumi veidoti, balstoties uz OECD aptaujas TALIS (Teaching and Learning International Survey) konceptuālo rāmējumu, kas apraksta izglītības iestādes kā profesionāla kolektīva sastāvdaļas, uzsverot:

  1. vienotus kolektīva mērķus,
  2. uz mācīšanas pilnveidi orientētu kolektīvu,
  3. profesionāla sadarbību un publiskotu mācīšanas praksi,
  4. atgriezenisko saiti,
  5. apmierinātību ar darba vidi.

Aptauju jautājumi ietver tādās tēmas kā: Vispārējā apmierinātība ar izglītības iestādes iekšējo kultūru, izpratne par kopīgo vīziju, apmierinātība ar profesionālo pilnveidi, savstarpējā sadarbība un kopīga mācīšanās.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2019-09-12 at 15.37.11
Screenshot 2019-09-12 at 15.37.54

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio