PADZIĻINĀTĀ APTAUJA
ATTĀLINĀTO MĀCĪBU IZVĒRTĒŠANAI

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai, klases audzinātājiem
Respondenti: Skolotāji, skolēni, vecāki
Mērķis: Saprast, kā ir noritējušas attālinātās mācības ilgākā laika periodā, izvērtēt tās pret vadlīnijām, apzināt labo praksi un kādas izmaiņas nepieciešams ieviest.

Aptauju anotācija

Šīs aptaujas iesakām izmantot, lai izvērtētu, kā ilgākā laika periodā ir noritējušas attālinātās mācības. Aptaujās ir vispārīgi jautājumi par to, kā skola nodrošināja attālinātās mācības un kā skolēniem izdevās mācīties un skolotājiem izdevās vadīt mācības attālināti. Visām mērķgrupām ir arī jautājumi par attālinātu mācību procesu - cik daudz tika organizētas tiešsaistes stundas, tiešsaistes konsultācijas. Aptaujā iekļauti arī jautājumi par to, kas ir izdevies un ko vajadzētu turpināt, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Skolotāju aptaujā viens modulis ir veltīts darbam, vadot mācības attālināti, jo zinām, ka šajā laikā daudziem ir bijis grūti nodalīt darba laiku no sava privātā laika un attālinātā darba regulējums var būt skaidrs un saprotams "uz papīra", bet ir ļoti dažādi, kā tas izpaužas dzīvē. Klašu audzinātājiem ir jautājumi par saziņu ar audzināmās klases skolēniem un sadarbību ar kolēģiem, ja skolēni neiesaistās mācību procesā.

Vecāku un skolēnu aptaujās ir jautājumi par tehnoloģisko nodrošinājumu un atbalstu tehnoloģiju lietošanā, kā arī par to, cik laicīga un skaidra ir bijusi komunikācija no skolas un skolotājiem par mācībām un izmaiņām mācību procesā. Nobeigumā aicinām arī vecākus un skolēnus atbildēt, par ko viņi gribētu pateikt paldies skolotājiem saistībā ar attālinātām mācībām.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Attal_macibas_Skolotaji

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Attal_macibas_vecaki

Jautājumu piemēri no skolēnu aptaujas

Jautājumu piemēri no skolēnu aptaujas

Attal_macibas_skoleni

Abonējiet un iegūstiet piekļuvi visām Edurio aptaujām!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio