APTAUJA SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMAM

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti sadarbībā ar IKVD
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, skolēni, vecāki
Mērķis: Gatavojoties skolas akreditācijai, ievākt daudzpusīgus datus no dažādām respondentu grupām (skolotāji, skolēni, vecāki), lai tos varētu izmantot skolas pašnovērtējuma veikšanai. 

Aptauju anotācija

Aptaujas veidotas, sadarbojoties ar IKVD ekspertiem. Aptaujās iekļautas visas tās  likumā noteiktās jomas un kritēriji, kurus iespējams izmērīt ar aptauju palīdzību. Skola iegūtos datus var izmantot, lai izvērtētu procesa un rezultāta kvalitāti. Iesakām šīs aptaujas izmantot ne tikai īsi pirms skolas akreditācijas, bet jau ilgtermiņā, sistemātiski ievācot datus pa daļām vairāku gadu garumā. Šāda pieeja palīdzēs gan laicīgāk sagatavoties akreditācijai, gan arī vēl mērķtiecīgāk strādāt ar ievāktajiem datiem, plānojot un īstenojot uzlabojumus savā izglītības iestādē.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2019-09-10 at 16.01.35
Screenshot 2019-09-10 at 16.02.20

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio