Lauma-circle

DARBA SĀKŠANA AR EDURIO PAŠVALDĪBĀM

"Liels prieks Jūs sveikt ar pievienošanos Edurio! Mani sauc Lauma un es turpmāk būšu Jūsu atbalsta persona aptauju veidošanas procesā, kā arī citos ar aptaujāšanu saistītos jautājumos. Mēs Edurio ticam, ka līdzīgi kā atgriezeniskās saites sniegšana bērniem palīdz uzlabot viņu darbu, tāpat arī  skolotājiem, vadītājiem un pašvaldībām atgriezeniskā saite palīdz paskatīties uz situāciju no cita skatupunkta. Tā palīdz izvērtēt esošo pieredzi un domāt par iespējām attīstīt savu turpmāko darbu. Mēs apzināmies, ka veikt datos balstītu izvērtēšanu savas pašvaldības izglītības iestāžu attīstībai var būt liels izaicinājums, tāpēc ceram, ka mūsu veidotās aptaujas, atbalsta materiāli un sadarbība būs lielisks atbalsts šajā izaicinošajā, bet ļoti interesantajā un vērtīgajā procesā."

- Lauma Tuča, izglītības speciāliste,

pašvaldību un izglītības iestāžu Edurio konsultante.

 

pasvaldiba-skolas-webpage

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PAR PLATFORMU

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
AUTORIZĒŠANĀS UN PAŠVALDĪBAS KONTA PĀRSKATS

Lai autorizētos Edurio un uzsāktu lietošanu, ejiet uz edurio.com/login. Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas Jums pārādīsies izvēles lodziņš, kur jūs varēsiet izvēlēties starp diviem Edurio kontiem:

 1. Pašvaldības galvenais konts, kurā redzēsiet rezultātus visām Izglītības iestādēm.
 2. Pašvaldības aptauju veidošanas konts. Šis konts ir Jūsu iekšējai lietošanai, kurā varat redzēt visas Edurio aptaujas. Tas ir identisks tam, ko savos kontos redz izglītības iestādes. 
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
KĀ EDURIO KONTI TIKS UZSTĀDĪTI SKOLĀS UN PIRMSSKOLĀS?

Katrai skolai un pirmsskolai pašvaldībā, atbilstoši pēc līguma, Edurio konsultats izveidos savu Edurio kontu un vienam vai vairākiem no skolas darbiniekiem piešķirs skolas konta administratora tiesības. Edurio platformā skolas administratoram ir iespēja ievadīt datus par pedagogiem, klasēm, priekšmetiem un skolēniem, lai nodrošinātu automātisku aptauju piešķiršanu konkrētiem respondentiem. Šāda struktūra nodrošina vairākas priekšrocības:

 1. Katra aptauja ir pieejama tikai atzīmētajiem respondentiem.
 2. Katrs respondents - pedagogs, skolēns un vecāks, aptauju var aizpildīt tikai vienu reizi.
 3. Skolēniem var automātiski piešķirt aptaujas par tām priekšmetu stundām, kuras viņi mācās.
 4. Skolas administratoriem un klašu audzinātājiem ir pieejama statistika par aptauju aizpildīšanas progresu.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PAR PLATFORMU

INFORMĀCIJA PAR APTAUJĀŠANU

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
KĀ NOTIEK CENTRALIZĒTA APTAUJĀŠANA?

Kad aptaujāšanu centralizēti veic pašvaldība, tad procesā ir iesaistīta izglītības pārvalde, izglītības iestādes, Edurio konsultants un respondenti. Aptaujāšanas process sastāv no vairākiem soļiem:

 1. Aptaujas izvēle.
 2. Sagatavošanās pirms aptaujas.
 3. Aptauju aktivizēšana.
 4. Sagatavošanās darbi skolā.
 5. Respondentu aptaujāšana.
 6. Aptaujas noslēgšana.
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
KĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ZINĀS, KAD NOTIKS APTAUJĀŠANA?

Ņemot vērā, ka aptaujāšana ir pietiekami laikietilpīgs process, ir būtiski, ka tas nesakrīt ar citām aptaujām, kuras skolas vai pirmsskolas veic individuāli, vai arī ar citiem apjomīgiem pasākumiem izglītības iestādē. Tas var radīt nevēlamu pārslodzi gan Edurio administratoram, gan respondentiem. Lai izvairītos no šādām situācijām, mēs rekomendējam kopā ar Edurio konsultantu izveidot aptauju kalendāru. To var nosūtīt visām izglītības iestādēm jau mācību gada vai semestra sākumā. Kalendārs palīdzēs ne tikai laicīgi saplānot aptaujāšanu skolā vai pirmsskolā, bet palīdzēs arī iestādes vadībai sagatavoties aptaujas tēmai.

INFORMĀCIJA PAR APTAUJU VEIDOŠANU

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
KO ŅEMT VĒRĀ PIRMS APTAUJU IZVĒLES VAI VEIDOŠANAS?

Aptaujai vajadzētu būt nevis pašmērķim, bet gan līdzeklim, lai iegūtu papildu informāciju tālākai rīcībai saskaņā ar jūsu mērķiem. Skaidrība par to, kāpēc aptauja tiek veikta, palīdzēs to izveidot precīzu un koncentrētu. Līdz ar to palielināsies varbūtība, ka iegūtā informācija būs patiesi noderīga - ka būs uzdoti īstie jautājumi īstajiem cilvēkiem īstajā laikā. Aptaujas plānošanas laikā iesākām padomāt par:

 1. Aptaujas saturu. Ir nepieciešams skaidri izvirzīt tēmas, par ko veikt aptauju. Aptauja, kas virspusēji pieskaras daudzām tēmām, būs mazāk noderīga kā aptauja par vienu konkrētu tēmu – turklāt tādu, par kuru pašlaik jums pietrūkst informācijas.
 2. Respondentiem. Ne vienmēr ir nepieciešams aptaujāt visus izglītības procesā iesaistītos. Piemēram, skolēnu vecāki visticamāk nespēs atbildēt uz jautājumiem par sadarbību starp skolotājiem, bet būs vispiemērotākie respondenti jautājumiem par vecāku sapulcēm.
 3. Rezultātiem un rīcību. Vislielākās grūtības aptaujāšanas procesā rodas pēc datu ievākšanas – ir grūti pieņemt lēmumus, ko ar tiem darīt tālāk. Tāpēc iesakām jau aptaujas veidošanas laikā iezīmēt aprises tālākajai rīcībai – ja tā nav skaidra, vēlreiz jānovērtē, vai aptauja tiešām ir nepieciešama.
Screenshot 2019-02-18 at 16.09.30

Vairāk par aptaujāšanas procesu varat lasīt mūsu grāmatā.  

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
KĀ IZVEIDOT MANU PIRMO APTAUJU?

Kad esat noteikuši aptaujas tēmu un izvirzījuši skaidru aptaujas mērķi, ir vairākas metodes aptaujas izveidei. Atgādinām, ka visa procesa laikā, Jums ir pieejama Edurio konsultanta palīdzība, kurš var sniegt atbalstu aptaujas plānošanā, izvēlē vai izveidē. 

 1. Edurio gatavās aptaujas. Šī ir ātrākā metode, jo nav jāieplāno papildu laiks aptaujas izveidei vai pielāgošanai, taču tā ir derīga tikai tad, ja Jūsu aktuālā tēma pilnībā atbilst gatavās aptaujas saturam.  Ar gatavajām aptaujām varat iepazīties savā Aptauju veidošanas kontā.
 2. Edurio gatavās aptaujas pielāgošana savām vajadzībām. Šo metodi iesakām izmantot tad, ja kāda no mūsu gatavajām aptaujām lielākoties atbilst Jūsu aktuālajai tēmai, taču vēlaties pamainīt kādus atsevišķus jautājumus. Jūsu aptauju veidošanas kontā, nokopējiet vajadzīgo aptauju un nepieciešamības gadījumā dzēsiet ārā nevajadzīgos jautājumus vai pievienojiet paši savus. 
 3. Jaunas aptaujas izveidošana. Šī metode jāizmanto situācijās, kad neviena no Edurio gatavajām aptaujām neatbilst Jūsu aktuālajai tēmai. Lai arī tā ir vislaikietilpīgāka metode, jaunas aptaujas izveidošana palīdzēs visefektīvāk risināt tieši Jums aktuālo tēmu. Jauno aptauju varat izveidot savā aptauju veidošanas kontā vai arī nosūtīt "word" formātā Edurio konsultantam. Izmantojot aptauju veidošana kontu, Jums ir papildu iespēja izmantot arī mūsu "jautājumu banku", kurā ir apkopoti jau gatavi jautājumi par dažādām tēmām. 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio