Edurio pirmsskolām

Sadarbojoties ar Ventspils izglītības pārvaldi un IKVD, esam izstrādājuši speciālas aptaujas pirmsskolām iestādes pašnovērtējuma un vadītāju vērtēšanas gatavošanai.

pii_ilustracija

“Kvalitatīvs pašvērtējums ir mūsu ikdienas darba spogulis, kurā varam ieskatīties mēs paši un kuru redz visa sabiedrība."

- Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Edurio piedāvājums pirmsskolu pašnovērtēšanai un vadītāju vērtēšanai

pii-komplekts-edurio-bg
imanta-round

EDURIO SEMINĀRA MĒRĶIS IR PALĪDZĒT DALĪBNIEKIEM SAPRAST VISVĒRTĪGĀKO APTAUJU REZULTĀTU PIELIETOJUMU.

Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas process ietver ne tikai sevis izvērtēšanu, bet arī refleksiju par visa kolektīva kopīgo darbu, atbildot uz trim pamata jautājumiem:

Kā mums veicas?

Kā mēs to zinām?

Ko mēs darīsim tālāk?

 

Edurio semināra mērķis ir palīdzēt pirmsskolu vadītājiem saprast visvērtīgāko pielietojumu viņu aptauju rezultātiem, izmantojot rokasgrāmatu kā palīgmateriālu. Pirmsskolu vadītājiem ir papildus iespēja reflektēt par savām, vadītāja, kompetencēm, izvērtēt savus mērķus un plānot šo kompetenču mērīšanu. Semināra laikā tiek veicināta savstarpējā sadarbība starp pašvaldību un pirmsskolām, veidojot atvērtu komunikāciju un atbalsta sistēmu, kur abas puses ir līdzatbildīgas par augsta rezultāta sasniegšanu.


- Imanta Nīgale, grāmatas autore, Edurio semināru vadītāja.

Vairāk par Edurio piedāvājumu

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
pii_edurio_vizualizacija_outline_1500px

EDURIO PLATFORMA UN
APTAUJAS UN JAUTĀJUMI

Edurio platformā ir pieejami aptauju jautājumi pirmsskolām, kuri ir izstrādāti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi un pirmsskolām. 

Skolotāju aptauja pirmsskolas pašnovērtējumam
Skolotāju palīgu aptauja pirmsskolas pašnovērtējumam 
Ģimenes aptauja pirmsskolas pašnovērtējumam

Apskatiet interaktīvo rezultātu piemēru ģimenes aptaujai, kāds būs pieejams pirmsskolas vadībai. DEMO REZULTĀTI

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
pii_book_cover_450px

GRĀMATA PIRMSSKOLĀM

Grāmatu papīra formātā dāvinām katrai pirmsskolai un pašvaldībai, kura abonē Edurio platformu. Vislabāk un visērtāk grāmatā aprakstītos ieteikumus varēsiet īstenot, ja veiksiet aptaujāšanu un rezultātu analīzi Edurio platformā.
Digitālā formātā grāmata pieejama bez maksas. Atvērt grāmatu.

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09
44744929_2226004070969802_358647868208185344_n-2

EDURIO SEMINĀRS

Seminārs palīdzēs efektīvi izmantot Edurio aptaujas un grāmatu pirmsskolām, lai kvalitatīvi sagatavotu pirmsskolas pašnovērtējuma un vadītāja kompetenču pašnovērtējuma ziņojumus. Tā ietvaros dalībniekiem būs iespēja iegūt teorētiskas zināšanas par aptauju analīzi un praktisku pieredzi - kā analizēt aptauju datus un kā tajos atrast vērtīgus pierādījumus, veicot iestādes un vadītāja kompetenču izvērtēšanu.  Pirms semināra nepieciešams veikt pašnovērtēšanas aptaujas Edurio platformā.

Detalizēts semināra piedāvājums.

Par semināriem sazinieties ar Gati Narvaišu gatis.narvaiss@edurio.com; +371 2836 8302

Tālākie soļi Edurio platformas abonēšanai

Nosūtiet savu kontaktinformāciju vai aizpildītu tabulu ar saviem datiem uz lauma.tuca@edurio.com un mēs Jums nosūtīsim papildus informāciju, lai varam noslēgt līgumu un Jūs varat sākt lietot Edurio platformu. Abonēšanas maksa par mācību gadu pirmsskolām ir 100€ par iestādi + 1€ par audzēkni + PVN.

Video no Edurio pirmsskolu konferences 2018. gada septembrī

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio