Aptauja skolotājiem un vecākiem par savstarpējo sadarbību

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolotāji un vecāki
Mērķis: Izvērtēt skolas esošo situāciju un respondentu viedokļus par pašreizējo sadarbību un komunikāciju ar skolēnu ģimenēm. Aicinām aptauju rezultātus analizēt tikai pēc abu aptauju aizpildīšanas, jo abu aptauju salīdzināšana dos jēgpilnu situācijas analīzi, kas palīdzēs veiksmīgi plānot turpmākos soļus.

Aptauju anotācija

Ģimenei ir būtiska loma bērna izglītībā. Piemēram, sākumskolas posmā spēcīgu pozitīvu ietekmi uz bērnu mācību sasniegumiem rada lasīšana kopā ar bērnu un sekošana līdzi mājasdarbu izpildei. Savukārt jebkurā izglītības posmā visbūtiskākais, ko vecāki var darīt, ir uzstādīt vienlaicīgi augstus un savam bērnam atbilstošus standartus mācību darbam un uzvedībai, kā arī tos skaidrot savam bērnam.

Lai skolēnu ģimeņu iesaiste mācību darbā būtu efektīva, skolas pienākums ir gan nodrošināt skaidru komunikāciju ar vecākiem, kas ļauj viņiem izprast skolā notiekošo un uzstādīt bērnam atbilstošus standartus, gan kultivēt vidi, kurā vecāki un skolotāji ciena cits citu un redz sevi sevi kā partnerus skolēnu izglītības procesā. Vienota un skaidra skolas pieeja šiem jautājumiem palīdz skolotājiem efektīvi reaģēt un sasniegt vecākus situācijās, kurās vajadzīgs viņu atbalsts.

Balstoties pētījumos, esam izvirzījuši šīs tēmas, kā galvenie aspekti, kas ietekmē sadarbību ar skolēnu ģimenēm. Aptaujas moduļi ir balstīti uz šīm jomām:

Augstas ekspektācijas:
Ģimenes var pozitīvi ietekmēt skolēnu mācību sasniegumus, uzstādot augstu “latiņu” mācību darbam un uzvedībai un skaidri pārrunājot to ar bērniem. Lai uzstādītu atbilstošus un augstus standartus bērnu mācību sasniegumiem un uzvedībai, vecākiem ir būtiski saprast, ko apgūst viņu bērni un kā viņiem skolā sokas.

Sadarbība:
Tāpat ģimenes var atbalstīt skolēnus mācībās, iesaistoties mācību procesā daudz tiešāk. It
īpaši sākumskolas un pamatskolas jaunāko klašu skolēnu vecāki var uzlabot bērnu sniegumu, sekojot līdzi mājasdarbu izpildei un lasot kopā ar bērnu (jo īpaši klausoties tajā, kā bērns lasa).

Komunikācija:
Ja ģimeņu uzdevums ir rūpēties, lai bērns mācībās sekotu atbilstoši augstām ekspektācijām, skolām un skolotājiem jānodrošina, ka vecākiem ir pieejama vajadzīgā informācija, lai viņu prasības atbilstu skolēna pašreizējām spējām, kā arī ieteikumi, kā vislabāk sniegt bērnam vajadīgo atbalstu.

Cieņpilnas attiecības:
Lai sadarbība un komunikācija būtu efektīva, jāiegulda darbs, lai nodrošinātu cieņpilnas attiecības starp skolu un skolēnu ģimenēm. Vecāki un skolotāji, kas uzticas cits citam un cits citu ciena, var nostiprināt ciešākas saites, lai kā partneri atbalstītu skolēnus mācībās.

Lasīt vairāk mūsu bloga ierakstā ŠEIT

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas 

Screenshot 2019-09-12 at 16.02.39
Screenshot 2019-09-12 at 16.03.26

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio