Dati sniedz kontekstu sūdzībām un palīdz atrisināt konfliktu
Saldus pieredzes stāsts

Uzziniet, kā Saldus novads rīkojās, saņemot vecāku sūdzības

Asset 6@2x
  • Vai jūs savā ikdienas darbā mēdzat saskarties ar konflikta situācijām vai vienkārši domstarpībām par izglītības iestādes darba kvalitāti?
  • Vai esat saņēmuši sūdzības, kas liek pārdomāt, cik labi es pārzinu situāciju?
  • Vai jums ir pazīstama situācija, kad deputāti vai citas ietekmīgas personas saka, ka "daudzi vecāki sūdzas" un Jums nav pamatojuma, ko teikt pretī?
  • Kā rīkoties, ja šādās situācijās emocijas ņēmušas virsroku un jums pieejamā informācija nav pilnīga?

Šajā pieredzes stāstā uzzināsiet, kā Saldus Izglītības pārvaldes proaktīvā rīcība palīdzēja atrisināt samilzušu konfliktu starp izglītības iestādi un bērnu vecākiem. Izglītības pārvalde uzņēmās atbildību par konflikta risināšanu, aktīvi veicināja sadarbību un uzklausīja visas iesaistītās puses. Procesā viņi izmantoja Edurio aptaujas − šajā pieredzes stāstā varat izlasīt arī viņu galvenās atziņas par aptaujāšanas procesu un ieguvumiem no tā.

9-2

Dati no 05.2019

Iepazīsimies

Izglītības pārvaldes vadītāja SAULCERĪTE LEVICA
Pirmsskolas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības vecākā speciāliste IEVA RĪTIŅA - BRŪVERE

Jau pirms šīs aptaujas veikšanas Saldus novada IP bija pieredze ar Edurio. Novadā tika veiktas gan individuālas aptaujas izglītības iestādēs, gan arī aptaujāti vecāki saistībā ar skolu reorganizēšanas procesu.

Saulcerīte: “Tieši iepriekš gūtā pozitīvā pieredze, lietojot Edurio, pamudināja Jūs uzrunāt arī šoreiz! Man ļoti patīk, cik ātri un ērti ir pieejami rezultāti. Tos ir viegli saprast un uzreiz arī izmantot."

Vispārīgi par situāciju

Saldus novada IP saņēma sūdzības par kādas novada pirmsskolas vadītājas darbu. Tās nāca gan no vecākiem, gan pedagogiem un bija jau sasniegušas arī domes deputātus. Lai arī konflikts bija patiešām samilzis un iesaistītās puses ļoti emocionāli aizstāvēja katra savu viedokli, novada IP vadītājas Saulcerītes un pirmsskolas speciālistes Ievas novērojumi konkrētās pirmsskolas darbā par tik lielām problēmām nebija liecinājuši. Situāciju sākumā apgrūtināja arī tas, ka pirmsskolas vadītāja bija ļoti noraizējusies un satraukta, domājot, ka tiks uzklausīts tikai šauras grupas - “dusmīgo” vecāku un kolēģu - veidoklis.

Ieva: “Jāsaprot, ka šādas situācijas vienmēr ir ļoti emocionālas. Un, iespējams, mūsu līdzšinējā pieredze, īpaši tiem, kas dzīvojuši padomju laikos, ir tāda, ka tevi vērtē, lai sodītu vai atlaistu. Un tas protams ir ļoti smagi. Taču tas pilnīgi noteikti nebija mūsu mērķis!”

Saulcerīte: “Mēs būtībā bijām ļoti emocionāli saspringtā situācijā, kurā “viens saka to, otrs saka to...” Nu kā lai šādu konfliktu taisnīgi atrisina? To ir ļoti grūti izdarīt! Tāpēc mana iekšējā pārliecība bija, ka vajadzīgs neatkarīgs un objektīvs instruments, lai parādītu, kas tur patiesībā notiek. Tā arī mēs nolēmām veikt Edurio aptaujas pirmsskolas pašvērtējumam. Mums bija svarīgi iegūt pēc iespējas objektīvāku informāciju, lai šo konfliktu varētu atrisināt pēc būtības.

Aptaujāšanas process 

Ņemot vērā saspringto situāciju, Saldus IP nolēma, ka aptaujāšanas procesu organizēs un vadīs pirmsskolas izglītības speciāliste Ieva Rītiņa-Brūvere. Lai arī speciāliste atzīst, ka pirmo reizi organizējot aptaujāšanu, ir bijis satraukums, ļoti noderīgs bijis Edurio konsultanta atbalsts. Konsultants palīdzēja saprast ne tikai Edurio platformas tehniskās nianses, bet konsultēja arī par satura un komunikācijas jautājumiem.

Saulcerīte: "Es ļoti novērtēju Edurio atbalstu un to, ka Jūs spējāt pielāgoties mūsu situācijai, veltot savu laiku, lai iedziļinātos mūsu konkrētajā gadījumā.”

Ieva: “Kad es jau sāku strādāt pati, tad redzēju, ka viss ir vienkārši, bet sākumā Edurio atbalsts bija ļoti vērtīgs! Kopumā varu teikt - profesionāli sagatavota anketa, platforma un atbalsts. Prieks strādāt!”

Vēl pirms aptauju uzsākšanas Saldus novada IP noorganizēja klātienes tikšanos ar pedagoģisko kolektīvu, lai pārrunātu aptaujas mērķi un iedrošinātu pedagogus izteikt savu viedokli. Aptauju aizpildīja pilnīgi visi pirmsskolas darbinieki, un Ieva uzskata, ka šī tikšanās bija ļoti būtiska, lai panāktu tik lielu atsaucību. Viņa gan iesaka šādā sapulcē iekļaut arī skolotāju palīgus un tehniskos darbiniekus, jo arī viņu viedoklim šādā aptaujā ir būtiska loma.

VECĀKU IESAISTE

Aptauju aizpildīja rekordliels skaits vecāku . No 130 bērnu liela bērnudārza uz aptaujas jautājumiem atbildēja 107 vecāki! Ieva min vairākus iemeslus, kas palīdzēja iesaistīt vecākus:

  1. Aktīva audzinātāju iesaiste, kas ikdienā uzrunāja vecākus, aicinot pildīt aptaujas.
  2. Spēles elements - vecāki regulāri tika informēti par to, cik jau atbildējuši no viņu grupiņas un cik no citām. Veidojās sacensība!
  3. Vecāki varēja aptauju izpildīt turpat bērnudārza metodiskajā kabinetā, kamēr bērns ģērbjas. Tas bijis īpaši noderīgi tiem vecākiem, kam mājās nav laika vai arī kuru datorprasmes nav tik labas.
  4. PII vadītājas atbalsts, komunicējot ar darbiniekiem un vecākiem.

Ieva: “Es ļoti rūpīgi sekoju līdz procesam. Divas reizes nedēļā zvanīju vadītājai un informēju, cik pedagogi un vecāki jau atbildējuši. Pateicāmies tiem, kas to jau izdarījuši un mudinājām tos, kas vēl nebija paguvuši."

My Morning Routine*

Pirmsskolas speciāliste norāda, ka ir ļoti būtiski ir sasniegt pēc iespējas vairāk vecākus, lai iegūtu patiešām objektīvu informāciju par situāciju bērnudārzā.  Pirmajās aptaujāšanas dienās rezultāti tik tiešām bijuši ļoti slikti. Tomēr tie izteikti uzlabojušies, kad atbildēt sākuši arī pārējie vecāki.

Ieva: "Acīmredzot pirmie tiešām atbildēja tie, kam bija sūdzības, jo rezultāti bija ļoti slikti. Ja mēs nebūtu ieguvuši arī pārējo vecāku viedokli, tad izdarīt secinājumus un pieņemt būtiskus lēmumus būtu bijis ļoti negodīgi."

Situācijas iznākums

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09
Screenshot 2019-02-19 at 09.31.20

GALVENIE IEGUVUMI

Aptaujas rezultāti ļāva ne tikai iegūt datos balstītus pierādījumus tam, kas pašlaik notiek bērnudārzā, bet atklāja arī jaunus pozitīvos aspektus pirmsskolas darbībā un jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi.

Tāpat aptaujas rezultāti palīdzēja izprast konflikta būtību un cēloņus, atklājot, ka konfliktā iesaistīta neliela pedagogu un vecāku grupa, nevis visa pirmsskola.

Aptaujas rezultāti tika prezentēti pirmsskolas vadībai un kolektīvam, kā arī bērnu vecākiem vecāku sapulcēs.

Divu nedēļu laikā pēc aptaujas noslēgšanās vadītāja ar metodiķi izveidoja rīcības plānu, kas bija balstīts aptaujā iegūtajā informācijā, saskaņoja to ar Saldus novada IP un prezentēja to visām iesaistītajām pusēm, lai būtu skaidrs, kas tiks darīts tālāk.

Saulcerīte: "Rezultātos neparādījās nekas graujošs, tomēr mēs ieguvām ļoti vērtīgus komentārus par to, kā varētu uzlabot atbalstu no pagasta pārvaldes puses, par vadītājas darbu un situāciju grupiņās."

Ieva: "Gaisā virmoja dažāda informācija par iespējamo situāciju iestādē, bet es jau nevaru tā vienkārši braukt un teikt: “Jums te kaut kas nav kārtībā!” Tas ir ļoti nepareizi - tā nedrīkst strādāt! Bet aptauja iedeva lielu konkrētību. Man ļoti patika, ka varēju strādāt ar konkrētiem jautājumiem, ar konkrētām problēmām. Turklāt aptaujās ļoti spilgti izkristalizējās izteikti šaura grupa, kas konfliktēja ar vadību, nevis ka tas būt kāds vispārējs konflikts. Es pat biju gatava, ka būs vairāk negatīvas atsauksmes no vecākiem."

Saulcerīte: "Un tagad viss ir pašas vadītājas rokās, kā strādāt tālāk!"

Asset 1@2x
GALVENĀS ATZIŅAS

REZULTĀTU ANALĪZE VAR BŪT ĻOTI EMOCIONĀLS PROCESS

Ieva īpaši uzsver, ka ļoti būtiska loma ir rezultātu pārrunāšanai un kopīgai izpratnei. Pirms rezultātu prezentēšanas pirmsskolas kolektīvam un vecākiem viņa noorganizēja atsevišķu sarunu tikai ar pirmsskolas vadītāju, lai izrunātu būtiskākos aspektus gan pozitīvajos, gan negatīvajos aptaujas rādītājos un individuālā sarunā pārrunātu arī konflikta emocionālo pusi.

Ieva: Saruna ar PII vadītāju bija vismaz 2 - 3 stundas. To darījām pirms prezentācijas pārējiem darbiniekiem. Vadītāja ļoti pārdzīvoja. Ne tieši dēļ tā, ko viņa izlasīja, bet dēļ ilgstošā emocionālā saspringuma, kas valdīja visu šo periodu. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tikām ar tām emocijām cauri, kad bijām divatā, nevis, ka tas būtu noticis kopīgajā sapulcē. Kopumā jau vadītāja ar rezultātiem bija ļoti apmierināta un pat pārsteigta, cik daudz vērtīgas informācijas viņa ieguvusi.  Un teikti arī pozitīvi vārdi par viņas un bērnudārza darbu.

SADARBĪBAS UZLABOŠANĀS

Saulcerīte norāda, ka ļoti nozīmīgi izrādījās arī tas, ka darbinieku sapulcē, kad tika prezentēti aptaujas rezultāti, klāt bijusi arī jaunā pagasta pārvaldes vadītāja, kas līdz šim vēl nebija paguvusi sastrādāties ar pirmsskolas vadītāju. Sapulce izvērtusies ļoti pozitīvi, un tās laikā atklājās, ka daudzi konflikta pamatā esoši sīkumi ir vienkārši pārpratumi! Tos arī uzreiz vienojās atrisināt.   

Saulcerīte: "Pagasta vadītāja bija ļoti priecīga būt klāt šajā sapulcē. Viņa aicināja turpmāk līdzīgas situācijās uzreiz droši zvanīt, lai kopīgi domātu un risinātu problēmu. Viennozīmīgi varu teikt, ka šī aptauja un saruna par rezultātiem palīdzēja uzlabot savstarpējās attiecības profesionālā līmenī."

IEGUVUMS ARĪ VECĀKIEM

Kā viens no lielākajiem pārsteigumiem šajā aptaujāšanas procesā tiek minēta tieši vecāku iesaiste un viedokļi. Ieva atzīst, ka viena no lietām, ko viņa nebija gaidījusi no šī procesa, esot bijusi arī vecāku izglītošana par pirmsskolas mācību darba procesiem. Savukārt Saulcerīte norāda, ka viņai šī aptauja bijis labs atgādinājums par to, cik svarīga loma ir komunikācijai ar vecākiem. Neizprotot pirmsskolas izglītošanas procesa profesionālos aspektus un saņemot informāciju tikai fragmentāri, vecākam var rasties nepilnīgs redzējums, par to, kas, kā un kāpēc tiek darīts.

Ieva: "Pārsteidza, cik vecāki atšķirīgi uztver izglītošanās procesu. Es ceru, ka šīs aptaujas jautājumi kaut mazliet viņiem palīdzēja aptvert, cik šis process patiesībā ir apjomīgs! Manuprāt, aptauja bija ļoti labs veids, kā izglītot vecākus, jo viņi bija spiesti kaut uz mirkli aizdomāties par visām tām tēmām, ar kurām mēs ikdienā strādājam."

arrow-down-icon-png-3

Kā situācija būtu turpinājusies, ja Jūs nebūtu lietojuši Edurio?

Asset 6@2x

Saulcerīte: "Konflikts būtu bijis daudz ilgāks! Vēstules ceļotu turpu šurpu. Tas viss būtu ļoti nepierādāmi! Aptaujas jautājumi palīdz visiem iesaistītajiem uz problēmu paskatīties citādāk. Aptauja piedod problēmai konkrētību. Bez konkrētības tas vienkārši vilktos līdz brīdim, kurš izturētu ilgāk!"

Ieva: "Iepriekš mēs dzirdējām tikai daļu, tikai tos, kas bija neapmierinātie, bet aptauja palīdzēja uzklausīt arī pārējos. Tas bija ļoti vērtīgi. Ja būtu uzklausīta tikai tā daļa, kas sūdzējās un viņu sniegtā informācija netiktu pārbaudīta, tad tas būtu bijis ļoti negodīgi pret pirmsskolu un vadītāju."

Informācija par aptaujām un kontakti

Aptaujāšanā tika izmatotas "Aptaujas pirmsskolas izglītības iestāžu pašnovērtējumam un vadītāju novērtēšanai." Tās izstrādājusi Edurio komanda sadarbībā ar Ventspils izglītības pārvaldi un IKVD. Ja arī Jūs vēlaties izmantot Edurio, sazinieties ar mums:  gatis.narvaiss@edurio.com

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio