SKOLĒNU APTAUJA PAR MĀCĪBU STUNDĀM

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolēni
Mērķis: Noskaidrot skolēnu viedokli par to, kā viņi uztver mācību stundas no sava skatpunkta

Aptauju anotācija

Aptauja ietver skolēnu pašnovērtējumu par personīgo motivācijas līmeni, izpratni par mācību jēgu un klases atmosfēru. Tāpat tā apkopo viņu novērojumus par to, kādu atgriezenisko saiti viņi saņem no sava skolotāja un kā tiek organizēts mācību darbs nodarbību laikā. Augsti motivēts skolēns, kurš spēj sekot līdzi mācību procesam un jūtas cienīts, ir tikpat būtisks mācību procesa mērķis kā gudrs skolēns. Izglītības pētījumi rāda, ka stipri atgriezeniskās saites došanas paradumi klasē un skaidri organizēts mācību process ir īpaši nozīmīgi, lai to sasniegtu.

Skolēnu aptaujai par mācību procesu ir trīs versijas, atbilstoši dažādām vecuma grupām.
1.-3. klase, 4.-9. klase, 10.-12. Klase. Jūs varat brīvi izvēlēties, kurš aptaujas modelis būtu piemērotākais jūsu skolēniem, balstoties savā pieredzē. 4.-9. un 10.-12. klases aptaujas struktūra ir vienāda, bet atšķiras jautājumu formulējums. 1.-3. klases aptaujas saturs veidots pavisam vienkāršs, īss un jaunākajiem skolēniem intuitīvi uztverams.

Jautājumu piemēri no skolēnu aptaujas 10. - 12. klase

Screenshot 2019-09-12 at 15.50.30
Screenshot 2019-09-12 at 15.51.16

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio