Skolotāju aptauja vadītāju 10 kompetenču izvērtējumam

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un izglītības iestāžu vadībai.
Respondenti: Skolotāji
Mērķis: Aptaujas mērķis ir noskaidrot skolotāju viedokli par izglītības iestādes vadītāja prasmēm īstenot likumā noteiktās vadītāja kompetences. Tāpat šī aptauja var kalpot kā labs palīgmateriāls izglītības pārvaldēm, plānojot ikgadējās sarunas un vadītāju izvērtēšanu.

Aptauju anotācija

Aptaujas jautājumi veidoti par katru no 10 kompetencēm:

 1. Attiecību veidošana un uzturēšana
 2. Darbinieku motivēšana un attīstīšana
 3. Komandas vadīšana
 4. Organizācijas vērtību apzināšanās
 5. Orientācija uz attīstību
 6. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu
 7. Pārmaiņu vadīšana
 8. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
 9. Stratēģiskais redzējums
 10. Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu
  pārvaldīšana

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2019-09-12 at 16.33.14
Screenshot 2019-09-12 at 16.32.55

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio