Vispārīgās aptaujas par situāciju skolā

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, skolēni, vecāki
Mērķis: Veikt vispārēju diagnostiku par situāciju skolā, par skolas attīstību un mācību stundām.

Aptauju anotācija

  • Skolēnu aptauja par skolu
    Esam izveidojuši vienotu aptauju skolēniem par skolas fizisko un emocionālo vidi. Mēs iekļāvām īsu, visaptverošu moduli par skolas telpu un aprīkojuma stāvokli, kas var būt kā pirmais solis, lai skolas vadība uzzinātu, kādus fiziskās vides jautājumus būtu interesanti papētīt dziļāk. Tāpat mēs ceram, ka aptauja sniegs vērtīgu ieskatu jautājumos par cilvēku - gan skolēnu, gan skolotāju - savstarpējām attiecībām skolā. Šie jautājumi diskusijās par izglītības kvalitāti kļūst ar katru dienu aktuālāki. Skolēnu aptaujai pieejama arī īpaši pielāgota versija mazākiem bērniem, kur aptaujas saturs veidots pavisam vienkāršs, īss un 1.-3. klases skolēniem intuitīvi uztverams.
  • Vecāku aptauja par skolu
    Vecāku aptauju veidojām kā vispārīgu aptauju, ko varat lietot, lai iegūtu vecāku viedokļus par plašu tēmu loku. Tajā centāmies ar trīs tēmām nosegt skolēna mācību pieredzi skolā - mācību procesu (“Izglītības darbs”), skolas fizisko vidi (“Skolas infrastruktūra”) un skolas emocionālo vidi ("Drošība un atbalsts", “Skolas mikroklimats”). Papildus tam mēs iekļāvām moduli “Komunikācija”, lai palīdzētu jums labāk saprast, kā vecāki redz informācijas apmaiņu ar jums par savu bērnu skolas gaitām un ļautu stiprināt skolas un vecāku sadarbību bērnu izglītošanā.
  • Skolotāju aptauja par skolotāja darbu un skolas vidi
    Mēs veidojām skolotāju aptauju, lai palīdzētu skolas vadībai saprast, kā vislabāk atbalstīt skolotājus viņu darbā un veicināt viņu profesionālo izaugsmi. Aptaujas jautājumi sniedz ieskatu tajā, cik iekšēji atvērts un vienots ir skolas kolektīvs, atbalstot cits cita izaugsmi un kopā rūpējoties par visas skolas attīstību. Aptauja ļaus iegūt informāciju arī par skolotāju profesionālās pilnveides aktivitātēm, lai vēl veiksmīgāk plānotu savu skolotāju tālākizglītību. Tāpat aptauja apskata arī skolas fizisko vidi - mācību un atbalsta telpas. 

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Screenshot 2019-09-10 at 15.49.23
Screenshot 2019-09-10 at 15.49.48

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio