ikvd_sadarbiba_ar_edurio_ontop

APTAUJĀŠANA PIRMS AKREDITĀCIJAS

APTAUJĀŠANA PIRMS AKREDITĀCIJAS

INFORMĀCIJA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

INFORMĀCIJA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Šajā lapā uzzināsiet, ar kādu mērķi tiek veikta skolēnu, vecāku un skolotāju aptaujāšana pirms izglītības iestādes akreditācijas un kas jāveic skolas vadībai, lai šo aptaujāšanu noorganizētu. 

Akreditacijas-flow-2020-green
surveys_for_schools

Kāpēc tiek veikta aptaujāšana? Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pirms izglītības iestādes akreditācijas veic aptaujāšanu, lai uzzinātu skolēnu, vecāku un skolotāju redzējumu par skolu.

Kā notiek aptauju pildīšana? Aptauju aizpildīšana notiek elektroniski. Tās var aizpildīt datoros, planšetdatoros un viedtelefonos, interneta pārlūkā atverot norādīto saiti.

Aptaujas ir anonīmas!

LAI SĀKTU APTAUJĀŠANU, SKOLAS VADĪBAI IR JĀVEIC 3 LIETAS:

Screenshot 2019-02-19 at 09.30.52
NOSŪTIET APTAUJAS SAITI UN AICINĀJUMU AIZPILDĪT APTAUJU SKOLĒNU VECĀKIEM UN AIZBILDŅIEM

Nosūtiet šo ziņu tādā veidā, kā Jūs parasti sazinaties ar vecākiem (piem. klašu audzinātāji nosūta ziņu E-klases, Mykoob sistēmā,  WhatsApp, Facebook vai citā grupā). Ielieciet informāciju skolas mājaslapā un sociālajos tīklos, paziņojiet vecāku sapulcē, ja sapulces šajā laikā ir plānotas. 

Piemērs vēstulei vecākiem

Dārgās, ģimenes!
Mūsu skolai tuvojas akreditācija un akreditācijas komisija lūdz Jūs aizpildīt elektronisku anketu, izsakot savu redzējumu par mūsu skolu! Atveriet interneta saiti edurio.com/akreditacija datorā, planšetē vai telefonā un ienāciet ar savu E-klases vai Mykoob pieeju.
Jūsu viedoklis ir būtisks, lai eksperti iegūtu plašu izpratni par skolas situāciju, akreditācijas laikā varētu detalizētāk izpētīt Jūsu minētās lietas, sniegt pamatotu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem.
Anketas ir anonīmas. Anketu varēs aizpildīt līdz [ierakstiet datumu - 1 nedēļu pirms akreditācijas sākuma].
Liels paldies!

Vecāku aptaujas apjoms: 25 jautājumi. Vecāku aptaujas tēmas: sadarbība ar skolu, skolas vide, skolas resursu un atbalsta pieejamība viņu bērnam.Aptaujā piedalās visu klašu vecāki. Ja ģimenei ir vienots viedoklis, aptauju var pildīt viens vecāks, ja ir atšķirīgi viedokļi, var pildīt katrs no vecākiem.

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.00
NOSŪTIET APTAUJAS SAITI UN AICINĀJUMU AIZPILDĪT APTAUJU SKOLOTĀJIEM

Nosūtiet šo ziņu tādā veidā, kā Jūs parasti sazinaties ar saviem kolēģiem. (E-klase, Mykoob, skolas e-pasts u.c.) Iesakām kolēģus informēt par aptaujāšanu arī klātienē, piemēram, kādā no sapulcēm. Aptaujas saiti varat arī izprintēt un pielikt pie sienas skolotāju istabā - tas kalpos kā labs atgādinājums. Svarīgi: Aptaujā piedalās visi skolotāji un skolotāju palīgi, kā arī atbalsta personāls.

Piemērs vēstulei skolotājiem

Dārgie, kolēģi!
Mūsu skolai tuvojas akreditācija un akreditācijas komisija lūdz Jūs aizpildīt elektronisku anketu, izsakot savu redzējumu par mūsu skolu! Atveriet interneta saiti edurio.com/akreditacija datorā, planšetē vai telefonā un ienāciet ar savu E-klases vai Mykoob pieeju.
Jūsu viedoklis ir būtisks, lai eksperti iegūtu plašu izpratni par mūsu skolas situāciju un jau akreditācijas laikā detalizētāk varētu izpētīt Jūsu minētās lietas. Iegūtais viedoklis ekspertiem būs ļoti vērtīgs arī, lai sniegtu pamatotu vērtējumu un rekomendācijas uzlabojumiem nākotnē.
Anketas ir anonīmas. Anketu varēs aizpildīt līdz [ierakstiet datumu - 1 nedēļu pirms akreditācijas sākuma].
Liels paldies!

Skolotāju aptaujas apjoms: 26 jautājumi. Skolotāju aptaujas tēmas: mācību process, darba organizācija skolā, savstarpējā sadarbība, skolas vide, telpas un resursi. Aptaujā piedalās visi skolotāji un skolotāju palīgi, atbalsta personāls. 

Screenshot 2019-02-19 at 09.31.09
ORGANIZĒJIET LAIKU UN VIETU, KAD SKOLĒNI VAR AIZPILDĪT APTAUJU SKOLĀ

Aptaujas ir paredzētas skolēniem sākot no 5. klases. Nelielās skolās (līdz 200 skolēniem) aicinām aptauju aizpildīt visiem skolēniem, lielākās skolās pēc iespējas vairāk, bet, galvenokārt šajās klašu grupās: 6., 8., 11. un 12. klase.

Skolēni aptaujas pilda skolā - datorklasē, vai izmantojot mobilo datorklasi, planšetdatorus. Aptaujāšanu var organizēt informātikas stundas laikā, audzināšanas stundās, sarunājot laiku datorklasē, vai izmantojot pārvietojamus datorus, planšetdatorus. Aptaujas var pildīt arī viedtelefonos ar interneta pieslēgumu. Ja klasē lielam skolēnu skaitam ir pieejami viedtelefoni, ir nepieciešams nodrošināt tikai pāris ierīces tiem skolēniem, kuriem pašiem nav viedtelefonu.

Lai aizpildītu aptauju, skolēni interneta pārlūkā atver šo saiti: edurio.com/akreditacija un ienāk ar savu E-klases vai Mykoob pieeju.

Skolēnu aptaujas apjoms: 31 jautājums.
Skolēnu aptaujas tēmas: mācību process, drošības sajūta skolā, skolas pasākumi, telpas un resursi, savstarpējās attiecības.

VEIKSMĪGU APTAUJĀŠANU!

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par piekļuvi aptaujām, aptauju aizpildīšanu vai tehniskām lietām, sazinieties ar Edurio, rakstot uz e-pastu:  atbalsts@edurio.com

Asset 6@2x
f1

Kā tiks izmantoti rezultāti?
Akreditācijas eksperti aptauju rezultātus saņems nedēļu pirms vizītes skolā, lai varētu detalizēti tos izpētīt. Viņu uzdevums pirms akreditācijas ir iepazīties ar dažādiem datiem par skolu - skolas pašnovērtējuma ziņojumu, skolas mājaslapu, skolas rezultātiem valsts pārbaudes darbos u.c., tai skaitā arī šo aptauju rezultātiem. Šīs datu analīzes laikā akreditācijas eksperti mēģina pēc iespējas labāk saprast skolas kontekstu, uzstāda jautājumus, kurus uzdot vizītes laikā izglītības iestādē, plāno, kādi dati viņiem vēl ir nepieciešami uz vietas skolā, lai apstiprinātu vai noliegtu izlasīto. Aptauju rezultāti ekspertiem ļauj iepazīties ar skolu detalizētāk pirms klātienes vizītes, lai produktīvāk izmantotu ierobežoto laiku klātienē un varētu uzdot precīzākus jautājumus, plānot, kuras stundas apmeklēt, ar kuriem cilvēkiem aprunāties, kurām skolas darbības jomām pievērst papildus vērību. Aptauju dati sniedz pierādījumus par skolā veiktajiem uzlabojumiem un attīstību, jo klātienē ir iespējams redzēt esošo situāciju, taču gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji var sniegt informāciju par ilgāku laika posmu.

Akreditācijas eksperti nevar izdarīt spriedumus un secinājumus, balstoties tikai uz aptauju datiem, tāpēc aptauju datu apstiprināšanai un skaidrošanai eksperti izmanto arī citus datu avotus (pašnovērtējuma ziņojumus, statistiku, sarunas, stundu vērojumus, citus novērojumus, u.c.).