Attālināto mācību pirmās 2 nedēļas
IZM un Edurio aptauju rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrijas aptauju rezultāti par attālināto mācību pirmajām 2 nedēļām

4 dienās iegūts rekordliels atbilžu skaits:

27 078 vecāku

23 316 skolēnu

9 657 skolotāju

4 dienās iegūts rekordliels atbilžu skaits:
27 078 vecāku
23 316 skolēnu
9 657 skolotāju

IZM-sadarbiba-ar-Edurio_white

Rezultātu kopsavilkums

Aptaujas mērķis bija izprast, kā notiek attālinātās mācības Latvijas skolās, identificēt jomas, kurās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pašvaldības un skolas var uzlabot mācību procesu attālināti, kā arī iegūt skolēnu, skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti par mācību procesa organizēšanu.

Tēmas: attālināto mācību process kopumā, tehnoloģiskais nodrošinājums, informācijas pieejamība, savstarpējā sadarbība, mācību darba organizācija un visu iesaistīto pušu slodze, labsajūta.

Kopumā labi izdodas turpināt mācības attālināti. Komunikācija ar skolu, vecākiem, kā arī skolēnu vidū – respondenti uzsver, ka notiek operatīva informācijas apmaiņa. Skolotāji sadarbību ar vecākiem „ļoti labi” un „diezgan labi” vērtēja 77% gadījumu un skolas vadības atbalstu kā „ļoti pieejamu” un „diezgan pieejamu” atzīmēja 95% gadījumu. Tehniskais nodrošinājums – kopumā labs, tomēr atsevišķos gadījumos ir nepietiekošs. 11% vecāku ir atzinuši, ka ģimenei nav pietiekams mācību līdzekļu un tehniskais nodrošinājums, norādot, piemēram, ka „mums ģimenē ir tikai viens portatīvais dators uz trim bērniem un pie tam diezgan pavecs” vai „nav printera, lai drukātu darba lapas, pagaidām braucam uz darbu un drukājam lapas darbā”.

Balstoties uz aptauju rezultātos konstatētajiem trūkumiem vai izaicinājumiem, VISC, sadarbībā ar Skola2030 ir izstrādājuši ATGĀDNI, jeb metodiskos ieteikumus par attālinātu mācību īstenošanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, kas ir izmantojama kopā ar vadlīnijām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai.

Atgādnē iekļauti šādi 5 ieteikumi, īstenojot attālinātās mācības:

  • prioretizējiet būtiskākos sasniedzamos rezultātus;
  • plānojiet skolēnu / audzēkņu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu;
  • iedibiniet visiem lietotājiem saprotamu un paredzamu saziņas sistēmu;
  • piedāvājiet mērķtiecīgu un sistēmātisku atbalstu mācībām;
  • rūpējieties par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.

Respondenti:

7. - 12. klašu skolēni un 1. - 4. kursa audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs.

Visu vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolotāji.

Visu vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu vecāki.

Visu vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu direktori. 

Aptaujāšanas laiks:

2020. gada 30. marts - 2. aprīlis.

(direktoru aptaujai 23. marts - 1. aprīlis)

Metode:

Edurio tīmekļa aptaujāšanas platformā, respondentiem autorizējoties ar E-klases vai Mykoob pasi, vai saņemot specifisku saiti.

Informēšana par aptauju caur pašvaldību izglītības pārvaldēm, skolām un sociālajiem medijiem.

Detalizēti rezultāti pieejami visām skolām un pašvaldībām

Esam ieguldījuši daudz darba, lai aptauju rezultāti būtu pieejami arī pašvaldībām un izglītības iestādēm. Mēs uzskatām, ka daudzus, ļoti nozīmīgus lēmumus, var pieņemt tikai uz vietas skolās, vai sadarbībā ar pašvaldībām, tāpēc aptauju dati ir ļoti nepieciešami informētiem lēmumiem. Skolotāju aptauju rezultātus PDF formātā sākām izsūtīt uz pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības nodaļu e-pastiem 9. aprīlī. Skolēnu un vecāku aptauju rezultātus sākām izsūtīt 14. aprīlī. Ja neesat saņēmuši rezultātus, vai ir kādas neskaidrības, sazinieties ar mums, rakstot uz atbalsts@edurio.com.

Kopumā labi izdodas turpināt mācības attālināti

Aptaujas rezultāti parāda, ka sākotnēji būtiskākās lietas tika paveiktas labi, lai pēc skolēnu brīvlaika turpinātu mācības attālināti. Gandrīz visi skolēni un vecāki saka, ka saņēma informāciju no skolas par mācību norisi attālināti. Otrajā attālinātu mācību nedēļā 86% skolotāju vērtē, ka turpināt mācības attālināti izdodas diezgan labi vai ļoti labi, kas ir augsts rādītājs.

97% vispārizglītojošo un profesionālo vidējās izglītības iestāžu direktoru norāda, ka viņu iestādē ir izstrādāta kārtība attālināto mācību īstenošanai, par kuru ir informētas visas iesaistītās puses - skolēni / audzēkņi, pedagogi un vecāki.

Mācības attālināti notiek, tās ir mācības, nevis tikai laika pavadīšana. Tāpat, kā mācoties klātienē, arī attālināti, gan skolas, gan ģimenes saskaras ar daudziem izaicinājumiem, par tiem var uzzināt skolēnu, vecāku un skolotāju komentāros un šos izaicinājumus aprakstīsiem detalizētāk zemāk, jo tie sniedz iespēju mācīties un uzlabot gan attālinātās mācības, gan arī vēlāk mācības klātienē.

"Jocīgā sajūta "kas nu būs" ir izvērtusies par mieru, plānveidīgu darbu, kas rada mieru arī bērnā un vecākos.” Vecāka komentārs

"Ir bijušas vairākas telefona sarunas ar skolēniem vienkārši "par dzīvi", kā es mēdzu teikt, jo šajā situācijā pats mācību process varbūt nav tik liels izaicinājums kā tas, ka mēs visi esam iemesti pilnīgi jaunā situācijā, ar kuru ir jātiek galā.” Skolotāja komentārs

"Vēlējos izteikt savu apbrīnu un prieku par attālinātās mācīšanas procesu. Protams, situācija valstī nav tā labākā, bet es patiešām redzu vairākus attālinātās mācīšanas un mācīšanās plusus. Es varu tikai uzteikt skolotāju darbu šajā laikā - viņi cenšas sagādāt katrai nodarbībai to interesantāko un programmai atbilstošāko saturu.” Vecāka komentārs

"Šobrīd ļoti skaidri izkristalizējas teicami pedagogi un tie, kas skolā vienkārši strādā.” Vecāka komentārs

"Vēl viens secinājums ir radies, kas savukārt liek aizdomāties par to, kas notiek skolā normālā ikdienas darbā. Bērnam patīk šādi mācīties, jo, kā norādīja pati skolniece, beidzot skolotāji mēģina dot daudz maz strukturētu informāciju bez lieka ūdens, kas palīdz saprast būtisko, un, kas ir pavisam skumji, esot klasē bērni jūt atšķirīgo skolotāju attieksmi pret bērniem, kas tagad nav, un tas manam bērnam patīk, ka skolotājiem nav iespējas izrādīt, kurus bērnus viņi uzskata par stulbiem u. tml.” Vecāka komentārs

"Šī situācija liek ar citām acīm paskatīties uz saviem bērniem, jo tagad es redzu to, ko normālā ikdienā neredzu.” Vecāka komentārs

"Iespējams, ka tas skanēs dīvaini tagadējā smagajā situācijā, bet šīs attālinātās mācības ir devušas stimulu pavadīt vairāk laika ar bērnu, atsvaidzināt savas zināšanas vairākos priekšmetos, satuvināja ar skolu. Arī uzskatu, ka ministrija un dažas skolas ir izdarījušas ļoti lielu darbu, lai veiksmīgi organizētu šīs mācības. Tās arī parādīja, ka mūsu valstī ir diezgan labi attīstītas mūsdienu tehnoloģijas, sakari starp skolām un ministriju. Attālinātās mācības ir smags darbs vecākiem un ļoti atbildīgs darbs skolēniem. Ļoti gribētos, lai tas izdotos. Liels PALDIES visiem, kas ir iesaistīts šajā procesā!” Vecāka komentārs

Edurio_IZM_kopuma_labi

Tas, ka mācības attālināti notiek, un jau no paša sākuma ir augstā līmenī, ir skolotāju, vecāku, skolu vadītāju un daudzu citu nopelns.

Pašaizliedzīgi skolotāji strādā ilgas stundas, lai sagatavotu aizraujošus, viegli saprotamus materiālus, lai sniegtu skolēniem atgriezenisko saiti par viņu darbu. Vecāki gan strādā, gan atbalsta vienu vai vairākus bērnus mācību procesā. Skolu vadītāji ir sagatavojuši struktūru, apmācības un vadlīnijas, lai mācības būtu organizētas un pārdomātas.

Liels jums visiem paldies par milzīgajām pūlēm!

Priekšnoteikums - tehniskais nodrošinājums

Tehniskais nodrošinājums skolotājiem

Gandrīz visi skolotāji norāda, ka viņiem ir pieejams dators (98%) un interneta savienojums (96%). Vairāk nekā trešdaļa skolotāju norāda, ka viņiem ir vebkamera, austiņas un mikrofons, kā arī atbilstoša programmatūra saziņai.

Kas no tehniskā nodrošinājuma skolotājiem pietrūkst? Visvairāk, 29% skolotājiem ir nepieciešams stabils interneta savienojums. Te gan jāņem vērā, ka lielākā daļa (90%) skolotāju strādā tikai vai pārsvarā attālināti - no mājām. Līdz ar to interneta savienojums ir nepieciešams skolotāju dzīvesvietā. Otra visbiežākā atbilde ir "Cits" un tajā skolotāji raksta, ka ir nepieciešams printeris, skeneris, mākonis, kurā glabāt darbus, kā arī praktiski darba rīki - tāfele, ergonomisks krēsls. Daudzi skolotāji komentē, ka viņu dators nav pietiekami jaudīgs, lai veiktu video konferences un video sagatavošanu, kā arī tiem ir ierobežota atmiņa, lai saglabātu visus skolēnu darbus.

IZM_Edurio_tehn_nodros_skolotaji

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Pārskatiet savu skolotāju atbildes uz šiem jautājumiem, it īpaši par programmatūras trūkumu. Varētu būt, ka skolotāji nezina, vai nav lietojuši bezmaksas programmatūru gan saziņai, gan tiešsaistes video sarunām. Tāpat, bez maksas ir pieejama arī biroja programmatūra, ir nepieciešami ieteikumi, kā to uzinstalēt un lietot. Ja skolotājiem nav pieejamu rīku mājās, apsveriet iespējas skolas inventāru atļaut ņemt uz mājām, vai arī iespēju skolotājiem strādāt distancēti skolas telpās.

Tehniskais nodrošinājums ģimenēm

87% vecāku norāda, ka viņu ģimenei ir pietiekams mācību tehnisko līdzekļu nodrošinājums, lai īstenotu mācības attālināti. Nedaudz vairāk nekā puse (53%) skolu direktoru norāda, ka visiem viņu skolēniem ir pieejams nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Tie ir labi rādītāji, ņemot vērā to, cik strauji nāca paziņojums par ārkārtējo situāciju valstī un attālinātajām mācībām.

Ir būtiski pievērst uzmanību tiem 11% ģimeņu, kas saka, ka mācību līdzekļu un tehniskais nodrošinājums viņiem nav pietiekams, lai to sagādātu.

IZM_Edurio_kadi_resursi_pietrukst_vecakiem

Vai jūsu ģimenei ir pietiekams mācību līdzekļu un tehniskais nodrošinājums, lai īstenotu mācības attālināti?

IZM_Edurio_rezultati_gimenes_tehn_nodros

 

Kas no mācību līdzekļu un tehniskā nodrošinājuma pietrūkst ģimenēm?
Vairāk nekā 2000 ģimenēm pietrūkst dators. Daudzi vecāki komentāros norāda, ka viņi dala vienu datoru uz trijiem vai četriem bērniem, turklāt arī vecākiem dators nepieciešams darbam. Ja sākotnēji likās, ka attālinātām mācībām varētu pietikt arī ar viedtelefonu, tad tagad ir pieredze, ka izlasīt informāciju E-klasē vai Mykoob un sazināties ar to var, taču garu tekstu lasīšana un uzdevumu pildīšana viedtelefonā ir ļoti sarežģīta vai neiespējama. Otra visbiežākā atbilde ir "Cits", kurā tiek minēts printeris, jo skolotāji nosūta darba lapas pildīšanai, telefons ar kameru, lai var nofotografēt un nosūtīt izpildītos uzdevumus, atsevišķa vieta mācībām, grāmatas un citi materiāli, kuri palika skolā un šobrīd nav pieejami. 

Uzsvars uz būtiskākajiem sasniedzamajiem rezultātiem

Lielākā daļa skolēnu saka, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs (23%) vai diezgan skaidrs (52%), kas no viņiem tiek sagaidīts katrā mācību priekšmetā. Tas ir labs sasniegums, taču, šajā, attālinātu mācību, situācijā ir ļoti būtiski nepalaist garām tos, kuriem viss nav skaidrs, jo viņi nevar pacelt roku un sagaidīt, ka skolotājs tūlīt pie viņiem pienāks, lai paskaidrotu sīkāk. 

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Izpētiet, vai jūsu skolās ir skolēni, kuriem nav skaidrs, ko no viņiem sagaida katrā mācību priekšmetā. Vai komentāros šie skolēni detalizētāk komentē, kas viņiem rada neskaidrības?

Skolēnu aptaujā atbildēja 7. -12. klašu skolēni, lai uzzinātu vairāk par sākumskolas skolēniem, jāskatās vecāku aptaujā. Uz jautājumu, kādā veidā līdz šim vecāki ir palīdzējuši bērnam mācīties attālināti, visvairāk vecāku atbild "Palīdzu saprast uzdevumus". Šī būtu tā lieta, pie kā skolas vadībai un skolotājiem jāpiestrādā, lai skolēni pēc iespējas vairāk uzdevumu saprastu paši un vecākiem tie nebūtu jāskaidro. Sākumskolas klasēs 92% vecāku saka, ka palīdz saviem bērniem saprast mācību uzdevumus, bet pamatskolas un vidusskolas klasēs tas ir mazāk, tur populārākā atbilde ir "Ar bērnu pārrunāju kā sokas mācībās". Cits vecāku atbalsts (atzīmēts ar zaļas krāsas bultiņām) ir ļoti vēlams un par to ir jāpriecājas, ka vecāki palīdz meklēt informācijas avotus vai dalās savās zināšanās, ar bērnu pārrunā, kā skolas mācībās, palīdz bērnam plānot laiku, iedrošina, ar bērnu pārrunā viņa/viņas pašsajūtu, tāpat arī klausīties, kā bērns lasa priekšā, lasīt vai darboties kopā ar bērnu.

IZM_Edurio_cik_tev_ir_skaidrs
IZM_Edurio_vecaki_palidz

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Pārskatiet, vai jūsu skolās lielai daļai vecāku nav jāpalīdz bērniem saprast mācību uzdevumus. Ja tā ir, pārrunājiet ar skolotājiem dažādas formas, kā viņi var skaidrot uzdevumus, lai arī sākumskolas skolēni tos paši saprastu.

Izpētiet VISC atgādnē par attālinātām mācībām sadaļu "Prioritizējiet būtiskākos sasniedzamos rezultātus".

"Paldies skolotājiem par mobilizēšanos un mācību formas pielāgošanu! Ir ļoti labi, ka stundas nedēļas garumā sakārtotas tā, lai diena nav pārāk sadrumstalota” Vecāka komentārs

"Skolotāji nesaskaņo uzdotos darbus - ir neatbilstošs darba apjoms, reizēm tiek izmantotas vienveidīgas metodes (zīmēšana), daudz lejuplādes un dažādos veidos (vecākiem jūk, kas jau ir lejuplādēts, kas nav, kas ir aizsūtīts, kas nav), atšķirīgi darbu iesūtīšanas laiki dažādiem skolotājiem.” Vecāka komentārs

"Ļoti esmu pateicīga tiem skolotājiem, kuri veido mājasdarbus, kuri apvieno priekšmetu tēmas - tādejādi samazinot apjomu” Vecāka komentārs

"Man patīk, bet ļoti liels mīnuss ir tas, ka visu dienu ir jāpavada pie datora bez pauzēm, jo citi skolotāji sadod daudz darbus. Man nepatīk ka skolotājiem nav sabalansēts darbu daudzums, piemēram, viens skolotājs uzdod teoriju un 3 uzdevumus, bet otrs uzdod teoriju un divas A4 formāta lapas ar uzdevumiem un pa to laiku ir jānoskatās 30 minūšu garš video par ko ir jāuzraksta domraksts.” Skolēna komentārs

"Attiecībā uz šo attālināto mācīšanos laikam vilšanās ir saistīta ar to, ka bija radies priekšstats, ka tie būs tikai uzdevumi, ar kuriem bērns pats tiks galā, bet realitātē diezgan daudz ir nepieciešamība iesaistīties tieši vecākiem, kaut vai elementāri izskaidrot, izstāstīt par jaunajām tēmām sociālajās zinībās, dabas zinības, nemaz nerunājot par visām citām tēmām, elementāriem uzdevumiem.” Vecāka komentārs

Skolēnu, audzēkņu iespējām atbilstošs kopējās slodzes apjoms

Skolēnu kopējās slodzes apjoms ir, iespējams, vissatraucošākā lieta šo aptauju rezultātos. 60% skolēnu mācībām velta vairāk laika nekā iepriekš. Grafikā labajā pusē redzam, ka visās klašu grupās vismaz trešdaļa skolēnu norāda, ka mācībām velta daudz vairāk laika, salīdzinot ar mācībām klātienē skolā. Šajā grafikā redzam, ka ir neliela daļa skolēnu arī ar pilnīgi pretēju pieredzi - viņi šobrīd velta daudz mazāk laika, salīdzinot ar mācībām klātienē skolā.

Grafikā zemāk redzam, kā skolēnu mācību slodze izskatās pa izglītības iestādēm. Katrs stabiņš ir viena izglītības iestāde un procentuāli attēlots, kāda daļa skolēnu šajā skolā mācībām attālināti velta daudz vairāk laika nekā iepriekš klātienē. Vidējais rezultāts ir 38% (zaļā krāsā), kas pats par sevi ir ļoti augsts, iestādes, kuru rezultāti ir ap vidējo, šajā grafikā nav attēlotas vietas dēļ. Redzam, ka skolēnu slodze ļoti atšķiras starp dažādām skolām. Ir skola, kurā tikai 6% skolēnu norāda, ka velta daudz vairāk laika mācībām, bet ir arī skola, kurā 92% skolēnu norāda, ka šobrīd velta daudz vairāk laika mācībām.

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Izpētiet, vai jūsu skolās skolēnu daļa, kas velta daudz vairāk laika mācībām attālināt pārsniedz vidējo rādītāju 38%. Izlasiet skolēnu komentārus, lai saprastu, kas rada lielo slodzi. Kopējie komentāri parāda vēl 4 iemeslus bez mācību uzdevumu daudzuma, kas rada lielu slodzi:

Organizatoriskās lietas. Skolēniem dažādās vietās jāmeklē uzdevumi un katram skolotājam jāsūta citā veidā.

Mājas lietas. Skolēniem nav visu laiku pieejams dators, planšetdators, darba vieta, vai ir jāpieskata vai jāpalīdz ar mācībām mazajiem brāļiem un māsām.

Interešu izglītība. Arī sporta, mākslas un mūzikas skolas, pulciņi uzdod darbus, kurus pildīt attālināti.

Individuālā atbalsta vajadzības. Ir bērni, kuriem arī klātienē ir zemāks temps, taču atšķirībā no klātienes, viņi nevar paskatīties risinājumu uz tāfeles, konsultēties ar klases biedriem, vai saņemt biežu skolotāja palīdzību, ja kādā uzdevumā "iesprūst".

IZM_Edurio_slodze_pa_klasem
IZM_Edurio_slodze_pa_skolam

"Mums uzdod pārak daudz darba. Kādēļ, kad mēs esam skolā, mēs pat tik daudz neizdarām kā tālmācībā šobrīd? nesaprotu kādēļ mums sevi jāpārsloga ar skolas darbiem. Mums arī ir citas lietas kuras jādara ne tikai skolas darbs. Manā situācijā es mācos sestdien un svētdien un tā pat nepaspēju visu izdarīt. Mūzikas skolai izmācīties kas uzdots nav iespējams dēļ šīs pārslodzes. Es neuzskatu kad ja ir valstī krīze mums ir bezjēdzīgi jāmācas gan klases darbs gan mājas darbs. Ja jau mēs pildām visu no mājām kādēļ mums uzdod mājas darbu?” Skolēna komentārs

"No vienas puses es jūtos atviegloti - man nav jāpiedzīvo ikdienas stress, kas mani pavadīja skolā. Nav konkurences sajūtas, es jūtos patstāvīga pildot skolotājas uzdotos uzdevumus. Sakarā ar to, ka manuprāt uzdevumu daudzums ir neatbilstošs šī brīža situācijai, mācības attālināti man liek justies vājai un bezspēcīgai” Skolēna komentārs

"Man patīk, ka varu ieplānot pati kādā secībā pildīšu uzdotos darbus. Man šķiet, ka attālināti ir jāmācās par kādiem 15/20% vairāk nekā tas bija jādara klātienē, bet tam jāvelta mazāk laika, jo nav starpbrīžu, skaļu klasesbierdu, skolotājas nemēģina " 10 reizes " stāstīt vienu un to pašu tiem kuri neklausās, utt. Man arī ļoti patīk tas ka nav jāceļas tik agri kā tas bija pirmstam.” Skolēna komentārs

Vecāku veltītais laiks bērna mācībām 1. klasē ir ļoti liels, bet tas pakāpeniski samazinās līdz 12. klasei. 70% pirmklasnieku vecāku bērna mācībām velta 3 vai vairāk stundas katru dienu, bet tikai 28% 9. klases vecāku velta bērna mācībām 3 vai vairāk stundas katru dienu. Samērā lielais laiks, ko vecāki velta vidusskolēniem ir skaidrojams ar to, ka ģimenē ir vairāki bērni, piem. viens sākumskolā un viens vidusskolā un vecāki ir atzīmējuši kopējo laiku, ko velta vairāku bērnu mācībām.

"Katrs bērns mācās savā skolā. Attiecīgi katram bērnam ir savs mācību plāns-kuriem ğimenei ir jāpielāgojas.” Vecāka komentārs

"Vēl viens bērns mācās pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmklasnieks un septītklasnieks mācās arī mūzikas skolā. ” Vecāka komentārs

"Bērniem, kuriem ir jāpilda attālināti darbi sporta skolā, mūzikas skolā un mākslā, šis laiks ir pārslogots.” Vecāka komentārs

IZM_Edurio_vecaku_laiks_macibam

"Domāju, ka 6-9 mācību stundas dienā ar pilnu uzdoto saturu kā skolā ir stipri pārspīlēti prasīts no skolēniem, kuri tikai mācās pašdisciplīnu.” Vecāka komentārs

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Izpētiet VISC atgādnē par attālinātām mācībām sadaļu "Plānojiet skolēnu / audzēkņu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu".

Visiem lietotājiem saprotama un paredzama saziņas sistēma

Saziņai starp skolu un ģimenēm galvenkārt tiek izmantota E-klase, tam seko WhatsApp un telefona zvani. To parāda gan skolotāju, gan vecāku aptaujas rezultāti. 11% skolotāji nodod instrukcijas un saņem darbus drukātā formā, kas ir ļoti laba alternatīva elektroniskajai saziņai, it īpaši, ja skolotāji zina, ka viņu skolēniem nav stabila interneta, vai pieeja datoram. Šis ir arī veids, kā nodot skolēniem darba lapas, jo daudzām ģimenēm nav pieejams printeris.

Kādas platformas vai rīkus izmanto skolēni, lai pildītu uzdevumus? 94% skolēnu norāda, ka izmanto uzdevumi.lv, 66% pilda uzdevumus burtnīcā vai uz papīra, 55% pilda skolotāja vai skolas veidotos materiālus. Tālāk seko soma.lv, drukātās mācību grāmatas, darba burtnīcas un dažādi citi digitālie risinājumi. Šie rezultāti parāda, ka skolotāji kopumā cenšas balansēt darbu pie ekrāna un ne pie ekrāna.

Ir ļoti labi, ka mācību procesā tik plaši tiek izmantoti atbilstoši digitālie risinājumi, taču ir būtiski, ka elektroniskā komunikācija un digitālo rīku lietošana ir visiem saprotama un paredzama. Šajā aspektā vēl ir, ko uzlabot - par to liecina komentāri. 

"Katrs skolotājs sazinās savā veidā (citi vienkārši eklasē dienasgrāmatas sadaļā pie mājas darbiem pievieno informāciju, citi sūta vēstules eklasē, citi uzdevumi.lv, citi soma.lv, citi team sadaļā klase, citi team sadaļā 5-7 klases. Tas ir apgrūtinoši skolēnam meklēt dažādos avos informāciju kas jādara, jo paziņojumi par jaunu uzdevumu nenāk. Būtu labi vai nu vienotu sistēmu izveidot - piemēram skolotājs (klases audzinātājs) atsūta vēstuli, ka: - latviešu valoda pieejama soma.lv un team sadaļā, - matemātika jāpilda uzdevumi.lv, - vācu valodas uzdoto skatīt dienasgrāmatas sadaļā pie mājasdarbiem; - utt. ” Vecāka komentārs

"Reizēm apjukumu sagādā tas, ka katra mācību priekšmeta skolotājs saziņai izmanto citu saziņas veidu - e-klases dienasgrāmata, e-klases pasts, privātais e-pasts (inbox.lv), Whatsapp. Bērnam visu laiku jāpārbauda visas iespējamās vietnes, lai nepalaistu garām uzdoto.” Vecāka komentārs

IZM_Edurio_sazinas_kanali_sistemas
IZM_Edurio_macibu_riki

"No sākuma nebija īsti skaidrs kur kas ir un kur skolotāji uzdevumus noslēpa, tagad viss skaidrs. ” Skolēna komentārs

"Sekoju E-klases apmeklējumu statistikai. Nepieļauju, lai būtu situācija, ka audzināmās klases skolēns līdz dienais vidum nebūtu iegājis E-klasē. Esmu panākusi, ka katru dienu solvadības sistēmā parādās manā klasē 100% apmeklējums. Regulāra saziņa ar skolēnu unpēc tam vecāku, ja tas nepieciešams, palīdz man kā audzinātājai uztvert atbalsta pasākumu nepieciešamību. Piem., uzzinu, ka konkrētā dienā uz nenoteiktu laiku par parādiem atslēgts internets, meklējam risinātjumus, utt.” Skolotāja komentārs

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Izpētiet VISC atgādnē par attālinātām mācībām sadaļu "Iedibiniet visiem lietotājiem saprotamu un paredzamu saziņas sistēmu".

Mērķtiecīgs un sistemātisks atbalsts mācībām

Lielākā daļa skolēnu norāda, ka viņiem bieži (32%) vai vienmēr (45%) ir pieejams skolotāja atbalsts, ja to vajag. Taču ir arī pietiekami daudz skolēnu, kuri tikai reizēm saņem skolotāja atbalstu (15%), vai saņem to reti (2%) vai ļoti reti / nekad (1%).

Atgriezeniskā saite.
Lielākā daļa skolēnu saņem atgriezenisko saiti par visiem vai lielāko daļu no paveiktajiem darbiem. Šis sadalījums ir samērā līdzīgs 7. - 12. klases skolēniem, taču profesionālajās izglītības iestādēs (1. - 4. kurss) audzēkņi norāda uz retāku atgriezeniskās saites saņemšanu.

Ja salīdzinām, ko vecāki saka par atgriezeniskās saites sniegšanu, tad, kopumā vecāki saka, ka viņu bērni saņem atgriezenisko saiti biežāk, nekā to norāda paši skolēni, visbiežāk to saņem sākumskolas skolēni. Arī šeit ir būtiski pievērst uzmanību tiem skolēniem, kas atgriezenisko saiti saņem par mazāko daļu darbu, vai nekad, lai skolēni nejūtas atstumti un nav sajūta, ka viņi pilda darbus, bet skolotājs nemaz uz tiem nepaskatās.

Ņemiet vērā, ka šie grafiki sniedz informāciju tikai par atgriezeniskās saites biežumu, nevis tās kvalitāti.

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Pārskatiet, vai jūsu skolās nav lielāks īpatsvars nekā Latvijā vidēji ar skolēniem, kas reti saņem skolotāja atbalstu, vai saņem atgriezenisko saiti par mazāko daļu darbu. 

 Izpētiet VISC atgādnē par attālinātām mācībām sadaļu "Piedāvājiet mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu mācībām".

IZM_Edurio_skolotaju_atbalsts_skoleniem
IZM_Edurio_cik_biezi_tu_sanem_atgr_saiti
IZM_Edurio_cik_biezi_tavs_berns_atgr_saite

"Bieži nav saprotams, kas nav bijis pareizi, jo netiek sīkāk izskaidrots un līdz ar to es nesaprotu savas kļūdas.” Skolēna komentārs

"Daļā no priekšmetiem saņemu vērtējumu, taču nesaņemu atpakaļ darbu, lai redzētu savas kļūdas.” Skolēna komentārs

"Vairāk jūtams, lai viss skaisti izskatās, visu var nočekot, kad kāds epasts atvērts, bet pazūd bērns, kurš ir centrā, kuram ar visu jātiek galā. Nav neviena video lekcija, kā praktiski ko darīt, tikai uzdevumi ar ko jātiek galā. Piem., bērnam jāveido mozaīka. Bet kur ir izskaidrots, kā to veidot, ar ko sākt utt. Respektīvi, tiek pieļauts, ka viss ir atrodams internetā, nav principu,kam pievērst uzmanību soli pa solim.” Vecāka komentārs

"Manā skatījumā ir ļoti liels materiālu apjoms, kas skolēnam pašam jāizskata, jāsaprot un vēl jāizpilda uzdevumi pēc tam, kas jānosūta skolotājiem noteiktā laikā. Tas viss rada nevajadzīgu stresu, ko darīt vispirms un kā iekļauties termiņos” Vecāka komentārs

"3. klases skolniekam lielākā daļa paiet lai iemācītos lietot datoru un epastu, pārkopēt linkus. tas ir sarežģīti, ja vecāki nav klāt, bet ir darbā. tas nav normāli, tagad prasīt no bērniem un vecākiem to visu zināt. Visiem nav tādas IT prasmes uzinstalēt zoom, whatapp utt. Skola NEKO neiegulda, lai bērnus tajā atbalstītu, dotu instrukcijas!!! Tas ir murgs, puņķi un asaras un mērķis bieži nav saprotams. Pirmo mācību nedēļu vajadzēja veltīt šo prsamu apgūšanai. Skolā ir milzīgs uzdotā apjoms, pedagogi ir aizkaitināti un naidīgi noskaņoti, ja skolnieki vērš uzmanību, ka apjoms ir par lielu. ” Vecāka komentārs

"Šobrīd uzsākot darbu mājās, ceru, ka mums izdosies ko mainīt, kaut gan tas nozīmē, ka nelegāli apzagšu savu darba vietu, atņemot tai laiku un tas mani morāli grauj un liek justies vainīgai un sliktai. Nezinu vai man izdosies veltīt pietiekoši daudz laika bērna attālinātai izglītībai, turklāt vēl tik ilgstošā periodā. Mani vairāk satrauc vai man būs darbs, vai spēšu uzturēt ģimeni, nodrošināt pārtiku un citus pakalpojumus.” Vecāka komentārs

"Lai atvieglotu mācību procesu skolěniem, sazinos nepārtraukti, cenšoties komentět katru nepieciešamo uzlabojumu, darbību. Sadarbība notiek veiksmīgi, norādes tiek pildītas, atgriezeniskā saite ir! ...tikai nav iespějams vairs nodrošināt cilvěcīgu dienas režīmu pašai sev, kurā būtu iekļauts nedaudz laiks atpūtai. Věl jāmācās pašai sevi pasaudzět...” Vecāka komentārs

Sociāli emocionālais atbalsts visām iesaistītajām pusēm

Skolēnu sajūtas par mācīšanos attālināt ir ļoti dažādas, brīžiem pat diametrāli pretējas. Un tas nav atkarīgs tikai no mācībām un slodzes, bet arī ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, stresa koronavīrusa vai ģimenes situācijas dēļ. Attēlā labajā pusē esam izvietojuši vairākus īsus skolēnu komentārus uz ass, kur kreisajā pusē ir skolēnu komentāri, kas jūtas ļoti labi, bet labajā pusē to, kas jūtas briesmīgi.

"Man tiešām ir liels prieks mācīties attālināti, tiešām šo iespēju es novērtēju, mana depresīvā sajūta, kad gāju skolā ir pazudusi pilnībā, ar prieku mācos un pildu mājasdarbus. Mājās man ir erganomisks krēsls, es varu jebkādā pozā mācīties, paņemt pauzes kad vien gribu, kontaktēties ar ģimeni jebkurā laikā, es pat varu veikt fiziskās aktivitātes mācību laikā. Man tiešām patīk apgūt vielu vienatnē. Man ļoti, ļoti nepatīk sēdēt klasē un klausīties skolotājos, jo viņi bezmitīgi runā, un es nemaz tajā brīdī nevaru padomāt. Man tiešām patīkšī situācija. Skolēna komentārs

IZM_Edurio_ka_skoleni_jutas

"1. Varu mācīties klusumā, neviens apkārt nerunā, netrokšno; 2. Ja kaut ko nesaprotu, man uzreiz ir piekļuve dazādiem interneta resursiem, tādējādi iemācos daudz vairāk;3. Varu kāda mācību priekšmeta visus uzdevumus uzreiz izpildīt, nav tā kā, kad skolā jāmācās, piemēram, matemātika, un tad vakarā, atbraucot mājās, atkal tā jāmācās. Ir daudz vieglāk, kad tu atrodi kādu sev piemērotu laiku un vienkārši izpildi visus uzdotos uzdevumus uzreiz;4. Arī normāls miega režīms - ja, macoties klātienē, vidējais miega ilgums man bija 3-4 stundas, tad tagad tās ir vismaz 7- 8 stundas, līdz ar to es jūtos izgulējusies un varu koncentrēties uz mācībām;5. Skolotāji un klasesbiedri liekas daudz pretīmnākošāki kopš mācības norisinās attālināti. Ir daudz grūtāk eksāmeniem attālināti sagatavoties, bez šaubām, bet es negrasos nemaz pieļaut domu, ka tie tiks atcelti. Skolēna komentārs

"Mācības attālināti man ļauj labāk sagatavoties dienai un pašam plānot savu laiku, jo uzdevumi lielākoties nav jānodod ik pēc 40 minūtēm. Priekšroka tiek dota mācību vielas kvalitātei nevis kvantitātei. Man palīdz arī fakts, ka mācību diena sastāv no 4 stundām, nevis, piemēram, deviņām. Pēc deviņu mācību stundu dienas jūtams stress, nogurums un apjukums, jo nācies 7-8 reizes mainīt savu fokusu uz kaut ko citu (sports, tad matemātika, tad mūzika, tad latviešu valoda, tad angļu valoda). Skolēna komentārs

"Pilnā nopietnībā un nepārspīlējot, es jūtos šausmīgi. Šausmīgi, jo nezinu cik ilgi šis turpināsies un, jo nevaru nekā palīdzēt. Es esmu viens no cilvēkiem kam IR nepieciešama sabiedrība. Skolēna komentārs

Skolotāji kā trīs savus vislielākos izaicinājumus attālinātu mācību īstenošanā norāda papildu darba slodzi (44%), jaunu mācību materiālu izstrādi vai pielāgošanu (37%) un attālinātas atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem (32%). Šajā brīdī skolotājiem ir nepieciešams skolas vadības atbalsts, iesakot un meklējot labās prakses piemērus, kā darīt lietas efektīvāk, lai samazinātu slodzi.

IZM_Edurio_vislielakie_izaicinajumi_skolotajiem

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM

Pārskatiet skolēnu un skolotāju komentārus, vai tajos neparādās vajadzības pēc sociāli emocionālā atbalsta, it īpaši, ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija ir pagarināta. Pievērsiet uzmanību skolotāju slodzei, izceliet labos piemērus, kur skolotāji efektīvi gatavo un pielāgo mācību materiālus un sniedz skolēniem atgriezenisko saiti. Strādājot attālināti arī skolotājiem ir lielāks risks izdegt.

Izpētiet VISC atgādnē par attālinātām mācībām sadaļu "Rūpējieties par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm".

Vecāku redzējums par mācību procesa organizēšanu

Mācību gada pagarināšana

Aptuveni divas trešdaļas vecāku nemaz nepiekrīt vai drīzāk nepiekrīt mācību gada pagarināšanai. Rezultāti šim jautājumam ir viennozīmīgi visās klašu grupās.

Valsts pārbaudes darbi

Neliels vairākums (56%), 9. klašu skolēnu vecāku nepiekrīt vai drīzāk nepiekrīt, ka skolēniem būtu jākārto valsts pārbaudes darbi. (Piekrīt, vai drīzāk piekrīt 38%, pārējie atbildēja "Neesmu par to domājis/-usi")


12. klasēs vecāku redzējums atšķiras. Neliels vairākums (53%) 12. klašu skolēnu vecāku piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka skolēniem būtu jākārto valsts pārbaudes darbi. (Nepiekrīt, vai drīzāk nepiekrīt 43%, pārējie atbildēja "Neesmu par to domājis/-usi")

IZM_Edurio_macibu_gada_pagarinasana

Detalizēto rezultātu izmantošana

↪ SKOLĀM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM
Jūs esat saņēmuši savu izglītības iestāžu respondentu rezultātus.
Jautājumiem, kuriem atbilžu varianti ir attēloti skalā, jūs blakus grafikam redzēsiet "Vidējais" un "Pozitīvās atbildes". Izmantojiet to, lai salīdzinātu Jūsu iestādes rezultātus ar vidējiem rezultātiem Latvijā.

IZM-rezultatu_videjie-majaslapa

Izmantojiet pilnas Edurio platformas iespējas!

Pēdējo 2 nedēļu laikā Edurio platformā skolas ir veikušas vairāk nekā 350 aptaujas, lai ātri iegūtu informāciju no vecākiem, skolēniem un skolotājiem par to, kā norit attālinātās mācības, turpinātu labo praksi un uzlabotu trūkumus. Šobrīd vispopulārākā aptauja ir iknedēļas aptauja attālinātā mācību procesa novērtēšanai. Izmantojiet Edurio iespējas ātri iegūt digitālu atgriezenisko saiti un izdarīt secinājumus jūsu skolā un pašvaldībā laikā, kad klātinē to nav iespējams saņemt! 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio